Netwerk informatisering

Goede informatie is onmisbaar voor goede zorg. Het Netwerk informatisering Jeugdgezondheidszorg brengt de beste kennis, ideeën en praktijkervaring uit de JGZ samen. Het Netwerk informatisering is de opvolger van de Klankbordgroep Basisdataset en heeft zijn scope verbreed tot informatiseringsvraagstukken binnen de JGZ.

Wat doet het Netwerk?

Het Netwerk Informatisering JGZ bestaat uit informatiseringsdeskundigen werkzaam bij organisaties voor jeugdgezondheidszorg. Zij delen kennis, inzichten, contacten, ideeën en best practices op het gebied van informatisering via e-mail en op een eigen forum. Een jaarlijkse netwerkbijeenkomst biedt volop ruimte voor uitwisseling, discussie en netwerken. Thema en programma worden gekozen naar de wensen van de leden.

Wat levert het op?

Als lid van het Netwerk Informatisering communiceert u rechtstreeks met uw gespecialiseerde collega’s bij andere JGZ-organisaties en met experts binnen het NCJ. U hebt directe toegang tot actuele en beproefde kennis en werkwijzen. Zo kunt u valkuilen vermijden en uw projecten op het gebied van informatisering sneller en beter starten en realiseren.

Wat zijn de onderwerpen?

Het Netwerk Informatisering besteedt aandacht aan actuele onderwerpen binnen de informatisering en kwesties die de deelnemers zelf aan de orde stellen, bijvoorbeeld verbetering van de registratie, wijziging van de Basisdataset, verzamelen van gegevens uit het DD JGZ en uitwisseling van dossiers met andere JGZ-organisaties.

Wie kunnen er lid worden?

Het Netwerk Informatisering nodigt de volgende medewerkers van JGZ-organisaties uit om deel nemen:

 • Inhoudelijke deskundigen, zoals stafartsen, –verpleegkundigen en beleidsmedewerkers met informatisering en/of de Basisdataset JGZ en het DD JGZ als aandachtsgebied hebben.
 • (Functioneel) applicatiebeheerders van het DD JGZ.

Hoe wordt de Jeugdgezondheidszorg hier beter van?

JGZ-organisaties profiteren van elkaars kennis en ervaring op het gebied van informatisering. Daar wordt iedereen beter van. Landelijke ontwikkelingen kunnen beter aan de praktijk worden getoetst, zoals de ontwikkeling Jeugd in Beeld of de verdere ontwikkeling van de Basisdataset. Betere informatisering betekent vroeg of laat, lokaal of landelijk, een betere Jeugdgezondheidszorg. Als lid van het Netwerk krijgt u de kans om daar mede richting aan te geven.

Dit krijgt u als lid van het Netwerk Informatisering Jeugdgezondheidszorg:

 • Vragen, antwoorden en sparren binnen een besloten forum van deskundigen
 • Actuele informatie over landelijke ontwikkelingen op het gebeid van informatisering
 • De mogelijkheid om te kunnen reageren op vragen, voorstellen en wijzigingsverzoeken.
 • Inzicht in de behandeling van wijzigingsverzoeken op de Basisdataset, inclusief de analyse van het NCJ, adviezen van de redactieraad en de accorderingscommissie.
 • Inzicht in de ontwikkelversie  en technische documentatie van de Basisdataset.

U bepaalt zelf hoeveel tijd u investeert

Als deelnemer bepaalt u zelf hoeveel tijd u investeert in het Netwerk Informatisering. U oriënteert zich op de onderwerpen en vragen en zal aan de slag gaan met die zaken die voor uw JGZ-organisatie (het meest) relevant zijn. U kunt reageren op de inbreng van anderen. Ook kunt u zelf vraagstukken aan het Netwerk voorleggen. Wijzigingsvoorstellen op de Basisdataset kunt u te allen tijde indienen. De Redactieraad die deze behandelt komt vijfmaal per jaar bijeen om hierover te adviseren aan de Accorderingscommissie. Eenmaal per jaar komt het Netwerk bijeen, wat u de kans geeft om collega’s te ontmoeten en te netwerken.

Lid worden

Wilt u lid worden van het Netwerk Informatisering, neem dan contact op met Tanja Geerdes-Maas via tgeerdes@ncj.nl of 06 - 28 36 23 55. Vermeld de volgende gegevens:

 • Naam
 • Functie
 • Organisatie
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Wel of geen toestemming de naam in de lijst van het Netwerk Informatisering te vermelden op de website.

 

Deel dit met je netwerk