Digitaal-gestructureerde dossieroverdracht

Als een kind 4 jaar wordt, verhuist of naar school gaat in een andere regio, dan worden de zorg en het zorgdossier van de JGZ overgedragen aan een andere JGZ-organisatie. Het dossier kan op verschillende manieren worden verzonden. Sinds 2014 kan dit ook digitaal-gestructureerd.

Door het dossier digitaal-gestructureerd over te dragen, zijn de zorggegevens sneller en beter beschikbaar tijdens de zorgverlening. Anders dan voorheen kunnen ouders online zien wanneer het dossier van hun kind is overgedragen en aan welke JGZ-organisatie.

Overdracht van zorggegevens is alleen mogelijk met de toestemming van de ouder of het kind. De WGBO bepaalt dat de ouders beslissen over het dossier van hun kind jonger dan 12 jaar. Tussen 12 en 16 jaar beslissen ouders en kinderen samen. Vanaf 16 jaar beslist het kind zelfstandig. Of de overdracht op papier of digitaal is, maakt voor deze toestemming geen verschil.

Inzage in het transport van het dossier is mogelijk via het inzage-overzicht van VZVZ, de beheerder van de infrastructuur. De zorggegevens in het dossier kunnen daarbij niet worden ingezien. Dat kunnen alleen de ouders of het kind bij de JGZ-organisatie waar het kind in zorg is. Voor kinderen tot 16 jaar kunnen ouders een aanvraag tot inzage indienen bij de VZVZ. Kinderen vanaf 16 jaar kunnen dit zelf doen.

De invoering van digitaal-gestructuurde dossieroverdracht binnen de JGZ wordt begeleid door Nictiz.

Deel dit met je netwerk