Berichtenverkeer

De jeugdgezondheidszorg werkt digitaal. Dat schept kansen om de continuïteit van de zorg te versterken door uniform digitaal berichtenverkeer.

Het NCJ draagt als kennis- en innovatiecentrum voor de JGZ bij aan het berichtenverkeer voor dossieroverdracht, het Rijksvaccinatieprogramma en de neonatale hielprikscreening.

Het NCJ stimuleert en ondersteunt JGZ-organisaties bij de verdere professionalisering van het berichtenverkeer en is gesprekspartner voor ketenpartners bij de ontwikkeling van richtlijnen voor het uitwisselen van gegevens en voor vernieuwingen op het gebied van informatisering.

Uniforme registratie vormt de basis voor digitaal berichtenverkeer binnen de keten. Daarom zal het NCJ BDS-protocollen opstellen die JGZ-professionals ondersteunen bij eenduidige, uniforme registratie.

Het NCJ zal ook inzetten op vergroten van de bewustwording binnen de JGZ van uniforme registratie in het belang van individuele zorg en landelijke rapportages over trends. Dit is onder andere terug te zien in de Digitaal-gestructureerde dossieroverdracht binnen de JGZ.Door het dossier digitaal-gestructureerd over te dragen, zijn de zorggegevens sneller en beter beschikbaar tijdens de zorgverlening.

Deel dit met je netwerk