Structuur

De Basisdataset JGZ omvat aspecten van ontwikkeling en gezondheid van kinderen van 0 tot 19 jaar. Deze aspecten zijn verdeeld in rubrieken, elementen en antwoordmogelijkheden.

Constante gegevens

De constante gegevens worden in principe eenmalig vastgelegd en worden incidenteel gewijzigd. Voorbeelden zijn persoonsgegevens, gezinssamenstelling, huisarts en betrokken hulpverleners.

Longitudinale gegevens

Longitudinale gegevens worden genoteerd tijdens contactmomenten en zijn alleen geldig op het moment van vermelding. Voorbeelden zijn motorische ontwikkeling, algemene indruk, hartonderzoek, groei en spraak-, taal- en oogonderzoek.

Rubrieken van de Basisdataset JGZ

 • Dossierinformatie
 • Niet gespecificeerde gegevens
 • Persoonsgegevens
 • Gezinssamenstelling
 • Zorggegevens
 • Verantwoordelijke JGZ-organisatie
 • Huisarts
 • Andere betrokken organisaties/hulpverleners
 • Ontvangen zorg
 • Voor- of buitenschoolse voorzieningen/school
 • Informatie over werkwijze JGZ
 • Externe documenten
 • Erfelijke belasting en ouderkenmerken
 • Bedreigingen uit de directe omgeving
 • Zwangerschap
 • Bevalling
 • Pasgeborene en eerste levensweken
 • Zorgplan
 • Activiteit
 • Meldingen
 • Terugkerende anamnese
 • Algemene indruk
 • Functioneren
 • Huid/haar/nagels
 • Hoofd/hals
 • Romp
 • Bewegingsapparaat
 • Genitalia/puberteitsontwikkeling
 • Groei
 • Psychosociale en cognitieve ontwikkeling
 • Motorische ontwikkeling
 • Spraak- en taalontwikkeling
 • Inschatten verhouding draaglast-draagkracht
 • Voorlichting, advies, instructie en begeleiding
 • Hielprik pasgeborenen
 • Oogonderzoek
 • Hartonderzoek
 • Gehooronderzoek
 • Rijksvaccinatieprogramma en andere vaccinaties
 • Van Wiechen Ontwikkelingsonderzoek
 • Baecke-Fassaert Motoriektest
 • Screening psychosociale problemen
 • SDQ 7-12
 • Conclusies en vervolgstappen
 • Screening logopedie 

Deel dit met je netwerk