Basisdataset

De Basisdataset JGZ vormt de inhoudelijke basis van het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ). Het doel van de Basisdataset JGZ is betere registratie voor betere zorg.

Bezoekt een kind de jeugdgezondheidszorg, dan vermeldt de arts, verpleegkundige of doktersassistente de bevindingen die van belang zijn voor ontwikkeling van dat kind in het dossier. De Basisdataset JGZ geeft aan wat er kan worden genoteerd en op welke manier dat moet gebeuren. Deze standaardisering maakt medische dossiers overdraagbaar. Dit is een voorwaarde is om kinderen gedurende hun hele jeugd te kunnen begeleiden.

Waarom is werken volgens de Basisdataset een goed idee?

Hoe kunt u de Basisdataset invoeren en gebruiken?

Opgenomen in het DD JGZ

De Basisdataset JGZ is opgenomen in de dossier-applicaties die binnen de JGZ worden gebruikt. De leveranciers van deze applicaties verwerken nieuwe versies van de Basisdataset JGZ in de nieuwe releases van hun software. Gebruikers van het DD JGZ maken daardoor automatisch gebruik van de actuele versie van de Basisdataset JGZ.

Uitgangspunten:

  1. De zorg voor het kind staat voorop
  2. Zorgverleners bepalen in samenspraak met de ouder wat zij onderzoeken
  3. Zorgverleners vermelden alleen wat nodig is voor goede zorg
  4. Activiteiten (contactmomenten) zijn leidend voor de structuur van het dossier
  5. Per activiteit worden alleen relevante elementen getoond in het dossier
  6. Gegevens zijn na eenmalig vermelden meervoudig beschikbaar binnen het dossier
  7. JGZ-organisaties kunnen eigen rubrieken toevoegen aan het medisch dossier
  8. Eenheid van taal maakt dossiers overdraagbaar binnen de jeugdgezondheidszorg

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Tanja Geerdes-Maas

Telefoon: 06-48521969

E-mail: tgeerdes@ncj.nl

Contactpersoon

Kirsten Tjapkes

Telefoon: 06 - 53 97 57 13

E-mail: ktjapkes@ncj.nl