Informatisering

Het NCJ beheert de basisdatset (BDS) JGZ. Gebruik van de BDS ondersteunt uniforme registratie en maakt vergelijking van gegevens mogelijk. Zo kun je landelijke trends signaleren en spiegel- en beleidsinformatie genereren. 

De informatiebank Jeugd in Beeld ondersteunt dit proces en gebruikt data uit de BDS. 

Basisdataset

De Basisdataset JGZ vormt de inhoudelijke basis van het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ).

Lees meer over de Basisdataset

 

BDS-protocollen

BDS-protocollen geven aanwijzingen voor registratie en bevorderen zo uniforme registratie in de Basisdataset JGZ.

Ga naar de BDS-protocollen

 


Berichtenverkeer

De jeugdgezondheidszorg werkt digitaal. Dat schept kansen om de continuïteit van de zorg te versterken door uniform digitaal berichtenverkeer.

Lees meer

Netwerk informatisering

Goede informatie is onmisbaar voor goede zorg. Het Netwerk Informatisering Jeugdgezondheidszorg brengt de beste kennis, ideeën en praktijkervaring uit de JGZ samen.

Lees verder

Toestemming gegevensuitwisseling RVP en JGZ

Per 1 januari 2022 voeren alle JGZ-organisaties geïnformeerde toestemming in voor het Rijksvaccinatieprogramma. JGZ-organisaties leggen vanaf dat moment de toestemming digitaal vast voor het uitwisselen van persoonsgegevens over vaccinaties met het RIVM.

Lees meer.

Monitor JGZ indicatoren

TNO heeft in opdracht van VWS een indicatoren set samengesteld, die de groei en ontwikkeling van kinderen van 0 – 18 jaar volgt. De stip op de horizon is een jaarlijkse monitor met deze set aan JGZ-indicatoren. Hiertoe, zo is de bedoeling, leveren alle JGZ-organisaties periodiek data aan bij het CBS.