Inspiratie

Dit themadossier is geschreven op basis van wetenschappelijke bronnen. Meer weten over hechting? Op deze pagina vind je verschillende bronnen ter inspiratie.

Algemeen

Bevorderen van de ouder-kindrelatie

Behandelinterventies

Beeldmateriaal

Belang van sociale interactie en spiegeling: Still Face experiment (Tronick) 

Informatieve en (specialistische) hulpverlenende Instanties

Deel dit met je netwerk

Voor de samenstelling van dit themadossier Hechting is gebruikgemaakt van diverse bronnen. Er is veel informatie over hechting. Dit themadossier vat de belangrijke begrippen over hechting op hoofdlijnen samen en is geschreven voor JGZ-professionals. Heb je vragen, mis je informatie of wil je een praktijkvoorbeeld delen? Neem dan graag contact op met Yvonne Vanneste.

Contactpersoon

Nynke Steenbergen

Telefoon: 06 - 28 27 00 76

E-mail: nsteenbergen@ncj.nl