Inspiratie en tools

Haal hier inspiratie op over het thema Hechting. De missie van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) is: alle kinderen in Nederland kunnen veilig en gezond opgroeien. Een sterke JGZ kan hierin het verschil maken door aandacht te hebben voor hechting.

Voor de samenstelling van dit themadossier gebruikten we diverse wetenschappelijke bronnen

Kansrijke start 

Bevorderen van de ouder-kindrelatie

(Behandel)interventies

Video's

Artikelen en tools

Informatieve en (specialistische) hulpverlenende Instanties

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Nynke Steenbergen

Telefoon: 06 - 28 27 00 76

E-mail: nsteenbergen@ncj.nl