Aanpak Armoede

De JGZ is een belangrijke schakel in het signaleren en voorkomen van de gevolgen van armoede én in het ondersteunen van gezinnen in armoede bij de opvoeding van kinderen. De handreiking ‘Omgaan met armoede in de jeugdgezondheid’ biedt de professionals uit de jeugdgezondheidszorg (en geboortezorg) handvatten om die rol ook te kunnen vervullen.

Bekijk de handreiking>

Handreiking

21 juni 2018 ondertekende de JGZ een pledge voor commitment aan het actieplan Aanpak van Armoede. Dit actieplan heeft in 2021 geresulteerd in de handreiking ‘Omgaan met armoede in de jeugdgezondheid; een handreiking voor professionals in de geboorte- en jeugdgezondheidszorg’.

Meer over de handreiking>

Gevolgen

Wat betekent opgroeien in armoede nu concreet voor kinderen? Armoede gaat niet alleen over inkomen en opleidingsniveau, maar ook over gezondheid, sociale participatie, maatschappelijke context en zelfredzaamheid. 

De gevolgen van armoede 

De JGZ aan zet!

Om je te helpen bij de aanpak van armoede vind je op deze pagina links naar relevante websites, documenten, good practices en video's. Bedoeld voor iedereen binnen de JGZ die werkt met en voor gezinnen in armoede en hier iets aan wil doen. 

Laat je inspireren


JGZ Preventieagenda

Kinderarmoede is één van de maatschappelijke uitdagingen die we via de pijlers van de JGZ Preventieagenda willen aanpakken. Meer weten over de JGZ Preventieagenda? Meld je aan voor de nieuwsbrief JGZ Preventieagenda

Alliantie Kinderarmoede

De Alliantie Kinderarmoede is een initiatief van Alles is Gezondheid, Missing Chapter Foundation en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). Samen gaan we ervoor zorgen dat in het jaar 2030 kinderen niet meer de dupe zijn van armoede en er geen nieuwe gezinnen meer zijn die in armoede vervallen.

Naar de website

Contactpersoon

Lieke van der Meulen

Telefoon: 06 - 13 13 64 99

E-mail: lvandermeulen@ncj.nl