Effectiviteit

Stevig Ouderschap is een theoretisch onderbouwde, bewezen effectieve interventie. De interventie is speciaal ontwikkeld voor en door de jeugdgezondheidszorg en is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als ‘effectief volgens eerste aanwijzingen’ en opgenomen in de JGZ Interventiebibliotheek. Uit onderzoek blijkt dat kinderen, waarvan de ouders hebben meegedaan aan Stevig Ouderschap, zich lichamelijk en sociaal-emotioneel beter ontwikkelen. Ouders geven aan dat zij door Stevig Ouderschap de ontwikkeling van hun kind beter begrijpen en hun gezin daardoor meer in balans is. Ook hebben ze meer vertrouwen in zichzelf als ouder. Vijf jaar nadat de huisbezoeken zijn afgesloten, zeggen ze dit nog steeds.

Ouders ervaren de huisbezoeken als zeer positief en waarderen Stevig Ouderschap met een 8,2.

Dat Stevig Ouderschap effectief is blijkt uit onderzoek onder 500 gezinnen. De belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek:

 • Risico op ernstige opvoedingsproblematiek neemt af
  In 22% van de bezochte gezinnen is een halfjaar na afloop van de huisbezoeken het risico op ernstige opvoedingsproblematiek afgenomen. In de gezinnen, die eenzelfde risicoprofiel hadden, maar geen huisbezoeken kregen, is dit slechts 8%.
 • Betere fysieke en psychosociale ontwikkeling 
  Ouders in de bezochte gezinnen melden een betere fysieke en psychosociale ontwikkeling van hun kind. Deze is zelfs vergelijkbaar met de ontwikkeling van kinderen in gezinnen die niet voor ondersteuning in aanmerking komen. 
 • Meer empathische interactie en minder fysieke strafmaatregelen
  De huisbezoeken leiden tot meer empathische interactie juist in díe gezinnen die het grootste risico op opvoedingsproblematiek tonen. Ook zeggen juist díe ouders, die bij de start de zwaarste draaglast ervoeren, door de huisbezoeken vaker alternatieven gevonden te hebben voor fysieke strafmaatregelen.
 • Vroegtijdige toegeleiding naar minder zware zorg
  Als gevolg van de huisbezoeken wordt meer gebruik gemaakt van psychosociale professionele ondersteuning (zoals schuldhulpverlening, maatschappelijk werk en relatietherapie) en minder vaak van medische zorg.
 • Beter toegerust voor het ouderschap
  In een follow-up onderzoek 5 jaar na afronding van de bezoeken zeggen ouders nog steeds zich beter toegerust te voelen voor hun ouderlijke taken. Ze verschillen in hun beleving van het ouderschap niet langer van de gezinnen die bij de geboorte van hun kind niet in aanmerking kwamen voor huisbezoeken. Als gevolg van de huisbezoeken is de situatie voor ouders dus genormaliseerd.

Jeugdverpleegkundigen over Stevig Ouderschap

Een onderzoek onder bijna 30 consultatiebureaus naar de ervaring met Stevig Ouderschap laat zien dat niet alleen de jeugdverpleegkundigen die de huisbezoeken uitvoeren tevreden zijn: 98% van alle jeugdverpleegkundigen ziet Stevig Ouderschap als een waardevolle aanvulling op het JGZ-aanbod.

“Als je bekijkt hoe weinig je investeert en hoeveel het oplevert, dat is iets wat je heel veel mensen gunt. Omdat je ziet hoe sterk mensen zich erna voelen en dat de onzekerheid weg is.”  ~ SO-verpleegkundige

Deel dit met je netwerk

Wat vinden ouders?

 • 90% vindt de bezoeken zinvol
 • 72% voelt zich zekerder als ouder
 • 66% heeft meer zelfvertrouwen gekregen
 • 64% is zijn/haar kind beter gaan begrijpen

Meer informatie