Baecke-Fassaert Motoriektest

De Baecke-Fassaert Motoriektest (BFMT) wordt uitgevoerd om de motorische ontwikkeling van kleuters (5-6 jaar) te beoordelen en zo problemen en stoornissen in de motorische ontwikkeling tijdig op te sporen. De Baecke-Fassaert Motoriektest is een vervolg op (het motorische deel van) het Van Wiechenonderzoek en maakt onderdeel uit van het ontwikkelingsonderzoek.

Het NCJ heeft de taak het ontwikkelingsonderzoek in de JGZ te bevorderen, zodat ontwikkelingsproblemen en -stoornissen vroegtijdig kunnen worden opgespoord. Dit doet het NCJ door de JGZ te ondersteunen bij de uitvoering van het ontwikkelingsonderzoek (Van Wiechenonderzoek en de Baecke-Fassaert Motoriektest), alsmede door het stimuleren en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek hiernaar. Het NCJ doet dit op advies van de Landelijke Expertgroep Ontwikkelingsonderzoek, die door het NCJ wordt gefaciliteerd.

Ter ondersteuning van de uitvoering van de BFMT in de JGZ coördineert het NCJ de vraagbaak voor JGZ-organisaties. Als onderdeel hiervan houden we de veelgestelde vragen over de BFMT bij.

Het artikel 'Het motoriekonderzoek bij kleuters' (Tijdschrift Jeugdgezondheidszorg, 2016) beschrijft een onderzoek naar de Baecke-Fassaert Motoriektest.

In het kader van de nieuwe JGZ Richtlijn Motorische Ontwikkeling worden in 2020 nieuwe activiteiten ontwikkeld omdat de JGZ Richtlijn Motorische Ontwikkeling en de BFMT zijn verbonden. De NSPOH verzorgt de scholing in de BFMT-uitvoer. Daarnaast kan bij de NSPOH een Incompany scholing in de BFMT-uitvoer worden aangevraagd. Bekijk hiervoor de website van de NSPOH

Via een inlogcode krijgen professionals uit de JGZ toegang tot het besloten gedeelte van de website (de ledensite), waarop de filmpjes over de BFMT-kenmerken te zien zijn. Professionals kunnen een inlogcode aanvragen bij Elise van Maarseveen, via evanmaarseveen@ncj.nl.

Het NCJ adviseert met betrekking tot uitvoer, registratie en duiding van de BFMT het volgende:

  • de doktersassistente en jeugdverpleegkundige mogen de BFMT uitvoeren en registreren, zowel kwalitatief als kwantitatief, mits goed geschoold
  • de jeugdarts en verpleegkundig specialist kan een afwijkende kwalitatieve dan wel kwantitatieve score duiden, mits goed geschoold

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Yvonne Vanneste

Telefoon: 06 - 83 77 83 91

E-mail: yvanneste@ncj.nl