Baecke-Fassaert Motoriektest

De Baecke-Fassaert Motoriektest (BFMT) wordt uitgevoerd om de motorische ontwikkeling van kleuters (5-6 jaar) te beoordelen en zo problemen en stoornissen in de motorische ontwikkeling tijdig op te sporen. De Baecke-Fassaert Motoriektest is een vervolg op (het motorische deel van) het Van Wiechenonderzoek en maakt onderdeel uit van het ontwikkelingsonderzoek.

Het NCJ heeft de taak het ontwikkelingsonderzoek in de JGZ te bevorderen, zodat ontwikkelingsproblemen en -stoornissen vroegtijdig kunnen worden opgespoord. Dit doet het NCJ door de JGZ te ondersteunen bij de uitvoering van het ontwikkelingsonderzoek (Van Wiechenonderzoek en de Baecke-Fassaert Motoriektest), alsmede door het stimuleren en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek hiernaar. Het NCJ doet dit op advies van de Landelijke Expertgroep Ontwikkelingsonderzoek, die door het NCJ wordt gefaciliteerd.

Ter ondersteuning van de uitvoering van de BFMT in de JGZ coördineert het NCJ de vraagbaak voor JGZ-organisaties. In het kader van de nieuwe JGZ Richtlijn Motorische Ontwikkeling worden in 2019 nieuwe activiteiten ontwikkeld. De JGZ Richtlijn Motorische Ontwikkeling en de BFMT worden verbonden. De NSPOH streeft ernaar om in mei 2020 de eerste train-de-trainer BFMT-instructeur te geven. Een Incompnay BFMT-uitvoer kan al eerder op aanvraag. Neem hiervoor contact op met NCJ-adviseur Yvonne Vanneste.

Via een inlogcode krijgen professionals uit de JGZ toegang tot het besloten gedeelte van de website (de ledensite), waarop de filmpjes over de BFMT-kenmerken te zien zijn.

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Yvonne Vanneste

Telefoon: 06 - 83 77 83 91

E-mail: yvanneste@ncj.nl