Inspiratie

Op deze pagina vind je een selectie van relevante informatie en inspiratie. Bekijk onze NCJ-publicaties, luister onze podcasts, laat je inspireren door blogs of selecteer de thema’s waar jij benieuwd naar bent.

Tip: als je wilt filteren op zowel type als thema, vink ze hieronder dan allebei aan. 

Types

Thema’s

Nieuws 24 mei 2023

Help ouders bij het vinden van balans: Verspreid de Balansmeter

Om inzicht te krijgen in de ervaringen en behoeften van ouders met betrekking tot de balans in opvoeding en ouderschap, is de Balansmeter weer beschikbaar van 24 mei tot en met 14 juni. Wil je ons helpen de Balansmeter onder ouders te verspreiden?

Nieuws 25 februari 2021

Praten over hechting met ouders en het jonge kind: ingewikkeld?

De meeste professionals zijn via lezingen, congressen en vakliteratuur vertrouwd geraakt met termen waarmee doorgaans een hechtingsrelatie tussen ouders en kind in kaart wordt gebracht. Om maar enkele te noemen: sensitiviteit, responsiviteit, comfortzone, veilig of onveilige hechting, containment. Maar zijn dit ook de woorden waarmee we met ouders en hun jonge kind kunnen praten over hun band met elkaar? Het antwoord daarop is nee. Paulien Kuipers legt uit waarom niet en verteld hoe het dan wel kan.

Nieuws 17 februari 2021

Interventies in de jeugdgezondheidszorg en hechting

Voor een kind is een emotioneel sensitieve, vertrouwde en beschikbare persoon belangrijk om zich aan te hechten. Daarnaast is een stabiele veilige leefomgeving, van waaruit het kind positieve interacties met de hechtingsfiguur kan aangaan, essentieel voor een gezonde ontwikkeling. Kinderen die veilig gehecht zijn ontwikkelen meer zelfvertrouwen, voelen dat ze de moeite waard zijn en weten dat ze kunnen rekenen op de steun van hun primaire opvoeders. Vanuit een veilige hechting kan een kind anderen leren te vertrouwen. Een veilige hechting gaat samen met het een positief zelfgevoel, veerkracht en weerbaarheid bij kinderen.

Nieuws 4 februari 2021

Het gouden uur

Het eerste uur na de geboorte is heel bijzonder en belangrijk. In dit uur, ook wel het gouden uur genoemd, wordt de basis gelegd voor de band tussen moeder en kind. Tijdens het eerste uur worden geen medische handelingen verricht, tenzij deze noodzakelijk zijn.

Nieuws 28 februari 2019

Film: Een kind! Over de band tussen ouders en kinderen in het eerste levensjaar

Veel ouders denken dat het ‘best belangrijk’ is om je kinderen regelmatig aandacht te geven en er vanaf hun geboorte voor ze te zijn. Als ze de film Een kind! Over de band tussen ouders en kinderen in het eerste levensjaar hebben gezien, begrijpen ze pas goed dat ‘belangrijk’ een understatement is. Het gaat om de noodzaak in alle opzichten aan de basisbehoeften van een baby tegemoet te komen. Stichting Kinderleven wil de maatschappij met deze film bewust maken van de urgentie van de band tussen ouders en kinderen.

Nieuws 8 november 2018

Impressie van Kennis on Tour ‘Investeren in de eerste 1000 dagen’ en ‘Hechting’

In september en oktober 2018 organiseerde het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) samen met de beroepsgroepen AJN en V&VN Kennis on Tour bijeenkomsten over ‘Investeren in de eerste 1000 dagen’ en ‘Hechting’. De Kennis on Tour bijeenkomsten vonden op drie locaties in het land plaats en werden georganiseerd voor professionals in de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Naast JGZ-professionals kwamen ook professionals uit o.a. de geboortezorg, van Veilig Thuis en kinderartsen op het onderwerp af. Dat gaf de in totaal 150 deelnemers de gelegenheid direct met elkaar in gesprek te gaan over samenwerking rond dit thema. De sfeer tijdens de bijeenkomsten was positief en nieuwsgierigheid voerde de boventoon. Hechting is één van de pijlers van de JGZ Preventieagenda.

Nieuws 1 juni 2018

Kennis on Tour Eerste duizend dagen en Hechting

Het NCJ organiseert samen met AJN en V&VN Kennis on Tour: regionale bijeenkomsten over actuele thema’s, bestemd voor JGZ-professionals. In het najaar van 2018 maken we een tournee met een bijeenkomst over ‘Investeren in de eerste duizend dagen’ en ‘Hechting’. Investeren in de eerste duizend dagen is investeren in een gezonde en kansrijke nieuwe generatie. Een gezonde ontwikkeling en veilige hechting in deze periode maken het verschil voor de rest van het leven. De JGZ kan hierbij een cruciale rol spelen. Aanmelden voor één van de bijeenkomsten kan vanaf 1 juni.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.