Training armoede

Armoede in een gezin heeft enorme (gezondheids)gevolgen op jeugdigen en het gezin. Jeugdigen die opgroeien in armoede lopen hogere gezondheidsrisico's en worden belemmerd in hun (talent)ontwikkeling. Gemeenten en organisaties in het sociaal domein zetten zich ieder op hun eigen wijze in om de gevolgen van armoede onder jeugdigen te bestrijden. 

Wil jij je ook meer gaan inzetten om de gevolgen van armoede en schuldenproblematiek bij jeugdigen tegen te gaan? Dan kan een op maat afgestemde training een goede steun in de rug zijn. Onze training werd eerder al verzorgd voor medewerkers van HALT om hen te leren hoe armoede beter te signaleren.

Type Training
Accreditatie

Nee

Waarom deze training? Een op de 11 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Opgroeien in armoede gaat vaak van generatie op generatie over. Om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken is het belangrijk dat partijen samenwerken: thuis, school, de leefomgeving van het kind maar ook in lokaal en landelijk beleid. Door samenwerking tussen rijksoverheid, gemeenten, scholen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven kunnen we passende hulp bieden bij armoedeproblemen op specifieke thema’s of regio’s. Kennis over armoede en weten hoe te handelen rond armoede zijn hierbij onmisbaar.
Inhoud

Tijdens deze training leer je:

  • wat armoede(problematiek) inhoudt (en feiten en cijfers)
  • hoe je armoede signaleren kunt oppikken
  • hoe je armoede bespreekbaar kunt maken (gesprekstechnieken)
  • wat je kunt doen als tegenwicht bij  armoede
  • hoe je slim kunt samenwerken en naar wie je kunt doorverwijzen
Opzet en werkwijze

De training Armoede bestaat uit 3 onderdelen:

1. Kennis: wat betekent het voor jongeren als zij opgroeien in armoede? .
2. Signalering: hoe kun je als professional armoedeproblematiek signaleren en bespreekbaar maken?
3. Samenwerken: wat kun jij als organisatie betekenen voor de jeugdigen/het gezin in armoede? En met welke partijen is samenwerken nodig om de jeugdige/het gezin werkelijk te helpen?

Naast het bespreken van wat we weten over armoede, bespreken we ook ervaringen in de praktijk en gaan we aan de slag met concrete oefeningen.

Duur 4 uur
Voor wie? Professionals in het sociale domein
Kosten Op aanvraag
Locatie In overleg (de workshop kan ook online gegeven worden)
Aanmelden Wil je je aanmelden? Vul het contactformulier in. 

Deel dit met je netwerk

Maatwerk

Iedere organisatie is anders. Wij adviseren, ondersteunen en verbinden daarom ook op maat. 

Voor het onderwerp 'Armoede' kun je contact opnemen met NCJ-adviseur Petra Kletter

Contactformulier voor een vrijblijvend adviesgesprek >