Baecke-Fassaert Motoriektest

De Baecke-Fassaert Motoriektest (BFMT) wordt uitgevoerd om de motorische ontwikkeling van kleuters (5-6 jaar) te beoordelen en zo problemen en stoornissen in de motorische ontwikkeling tijdig op te sporen. De Baecke-Fassaert Motoriektest is een vervolg op (het motorische deel van) het Van Wiechenonderzoek en maakt onderdeel uit van het ontwikkelingsonderzoek.

Bekijk hier de introductie op de Baecke-Fassaert Motoriektest:

Ga naar de kenmerken van de Baecke-Fassaert motoriektest >


Het NCJ heeft de taak het ontwikkelingsonderzoek in de JGZ te bevorderen, zodat ontwikkelingsproblemen en -stoornissen vroegtijdig kunnen worden opgespoord. Dit doet het NCJ door de JGZ te ondersteunen bij de uitvoering van het ontwikkelingsonderzoek (Van Wiechenonderzoek en de Baecke-Fassaert Motoriektest), alsmede door het stimuleren en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek hiernaar. Het NCJ doet dit op advies van de Landelijke Expertgroep Ontwikkelingsonderzoek, die door het NCJ wordt gefaciliteerd.

Ter ondersteuning van de uitvoering van de BFMT in de JGZ coördineert het NCJ de vraagbaak voor JGZ-organisaties. Als onderdeel hiervan houden we de veelgestelde vragen over de BFMT bij.

Het artikel 'Het motoriekonderzoek bij kleuters' (Tijdschrift Jeugdgezondheidszorg, 2016) beschrijft een onderzoek naar de Baecke-Fassaert Motoriektest.

De NSPOH verzorgt de scholing in de BFMT-uitvoer voor jeugdartsen, verpleegkundig specialisten en jeugdverpleegkundigen. Daarnaast kan bij de NSPOH een Incompany scholing in de BFMT-uitvoer worden aangevraagd. De NSPOH streeft ernaar om in mei 2021 de eerste cursus tot Baecke-Fassaert Motoriektest-instructeur te geven. Bekijk hiervoor de website van de NSPOH

Het NCJ adviseert met betrekking tot uitvoer, registratie en duiding van de BFMT het volgende:

  • de doktersassistente en jeugdverpleegkundige mogen de BFMT uitvoeren en registreren, zowel kwalitatief als kwantitatief, mits goed geschoold
  • de jeugdarts en verpleegkundig specialist kan een afwijkende kwalitatieve dan wel kwantitatieve score duiden, mits goed geschoold in de pathologie van de motorische ontwikkeling, incl. neurologisch onderzoek. De jeugdarts of verpleegkundig specialist heeft de cursus tot Baecke-Fassaert Motoriektest-instructeur gevolgd.

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Yvonne Vanneste

Telefoon: 06 - 83 77 83 91

E-mail: yvanneste@ncj.nl