Baecke-Fassaert Motoriektest

De Baecke-Fassaert Motoriektest (BFMT) wordt uitgevoerd om de motorische ontwikkeling van kleuters (5-6 jaar) te beoordelen en zo problemen en stoornissen in de motorische ontwikkeling tijdig op te sporen. De Baecke-Fassaert Motoriektest is een vervolg op (het motorische deel van) het Van Wiechenonderzoek en maakt onderdeel uit van het ontwikkelingsonderzoek.

Bekijk hier de introductie op de Baecke-Fassaert Motoriektest:

Ga naar de kenmerken van de Baecke-Fassaert motoriektest >


Het NCJ heeft de taak het ontwikkelingsonderzoek in de JGZ te bevorderen, zodat ontwikkelingsproblemen en -stoornissen vroegtijdig kunnen worden opgespoord. Dit doet het NCJ door de JGZ te ondersteunen bij de uitvoering van het ontwikkelingsonderzoek (Van Wiechenonderzoek en de Baecke-Fassaert Motoriektest), alsmede door het stimuleren en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek hiernaar. Het NCJ doet dit op advies van de Landelijke Expertgroep Ontwikkelingsonderzoek, die door het NCJ wordt gefaciliteerd.

In 2021 worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • Coördineren van de vraagbaak voor JGZ-organisaties.
  • Beheren van het register met gecertificeerde BFMT-instructeurs.
  • Samenwerken met de NSPOH en TNO met betrekking tot de opzet en inhoud van de geaccrediteerde cursus tot gecertificeerd BFMT-instructeur en de terugkomdagen voor BFMT-instructeurs.
  • Samenwerken met TNO en andere instellingen, die onderzoek doen naar de BFMT.
  • Verspreiden van kennis over de BFMT door het leveren van een bijdrage aan lezingen, workshops en de opleidingen.

Ter ondersteuning van de uitvoering van de BFMT in de JGZ coördineert het NCJ de vraagbaak voor JGZ-organisaties. Als onderdeel hiervan houden we de veelgestelde vragen over de BFMT bij.

De NSPOH verzorgt de scholing in de BFMT-uitvoer voor jeugdartsen, verpleegkundig specialisten en jeugdverpleegkundigen. Daarnaast kan bij de NSPOH een Incompany scholing in de BFMT-uitvoer worden aangevraagd. De NSPOH streeft ernaar om in mei 2021 de eerste cursus tot Baecke-Fassaert Motoriektest-instructeur te geven. Bekijk hiervoor de website van de NSPOH

Het NCJ adviseert met betrekking tot uitvoer, registratie en duiding van de BFMT het volgende:

  • de doktersassistente en jeugdverpleegkundige mogen de BFMT uitvoeren en registreren, zowel kwalitatief als kwantitatief, mits goed geschoold
  • de jeugdarts en verpleegkundig specialist kan een afwijkende kwalitatieve dan wel kwantitatieve score duiden, mits goed geschoold in de pathologie van de motorische ontwikkeling, incl. neurologisch onderzoek. De jeugdarts of verpleegkundig specialist heeft de cursus tot Baecke-Fassaert Motoriektest-instructeur gevolgd.

Inloggen BFMT-instructeurs

Als je BFMT-instructeur bent, heb je inloggegevens voor het besloten gedeelte op deze website. Ben je op dit moment bezig met de scholing bij de NSPOH dan kun je de inloggegevens vast aanvragen. Dat kan door een mail te sturen naar secretariaat@ncj.nl.

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Yvonne Vanneste

Telefoon: 06 - 83 77 83 91

E-mail: yvanneste@ncj.nl