Inleiding

Het Van Wiechenonderzoek wordt uitgevoerd om de ontwikkeling van zuigelingen en peuters te volgen. Het Van Wiechenonderzoek is daarnaast ondersteunend aan zowel ouder als professional om de ontwikkeling van het kind te bespreken. Het is van belang dat jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen, die het Van Wiechenonderzoek uitvoeren, over voldoende kennis en vaardigheden beschikken. En dat het Van Wiechenonderzoek zich blijft ontwikkelingen in het licht van wetenschappelijke kennis en ontwikkelingen binnen de JGZ.

Sinds 2009 is het Van Wiechenonderzoek eigendom van het NCJ. Het NCJ ziet het als haar taak de kwaliteit van de uitvoer van het Van Wiechenonderzoek in de JGZ te borgen, kennis over het Van Wiechenonderzoek te verspreiden en wetenschappelijk onderzoek naar het Van Wiechenonderzoek, zowel ten behoeve van evaluatie, doeltreffendheid en doelmatigheid als met betrekking tot ontwikkelingen in de JGZ, te stimuleren. Het NCJ wordt hierin geadviseerd door de Landelijke Expertgroep Ontwikkelingsonderzoek, die door het NCJ wordt gefaciliteerd.

In 2021 worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • Coördineren van de vraagbaak voor JGZ-organisaties.
  • Beheren van het register met gecertificeerde Van Wiechen-instructeurs.
  • Samenwerken met de NSPOH en TNO met betrekking tot de opzet en inhoud van de geaccrediteerde cursus tot gecertificeerd Van Wiechen-instructeur, de terugkomdag voor Van Wiechen-instructeurs en de scholing voor jeugdartsen in opleiding. 
  • Samenwerken met TNO en andere instellingen, die onderzoek doen naar Van Wiechenonderzoek.
  • Verspreiden van kennis over het Van Wiechenonderzoek door het leveren van een bijdrage aan lezingen, workshops en de opleidingen.
  • Ondersteunen TNO bij de implementatie van Van Wiechenfilmpjes in de JGZ-praktijk.

Kijk voor meer informatie bij ondersteunende materialen en Van Wiechen-cursussen

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Yvonne Vanneste

Telefoon: 06 - 83 77 83 91

E-mail: yvanneste@ncj.nl