Over het PHB JGZ

Op 22 juni 2021 heeft de Tweede Kamer de wijziging van de Wet publieke gezondheid aangenomen waarin staat dat alle gemeenten een prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg aan zwangeren en/of hun gezinnen in een kwetsbare situatie moeten aanbieden. Het NCJ werkt in opdracht van het ministerie van VWS aan een handreiking.

Handreiking

Om handvatten voor de uitvoering van het wetsvoorstel te geven, heeft het ministerie van VWS aan het NCJ de opdracht gegeven een handreiking te ontwikkelen. Deze handreiking is bedoeld voor alle, bij het prenataal huisbezoek door de JGZ, betrokken partijen. Elle Struijf van het NCJ is de projectleider. 

Deze handreiking is opgesteld als een breed samenwerkingskader voor alle betrokken partijen en is met alle betrokken partijen tot stand gekomen. Het schetst de kaders voor de uitvoering zonder de uitvoering in detail te beschrijven. De diversiteit van lokale situaties bepaalt op welke wijze de samenwerking het beste versterkt kan worden. Op lokaal niveau zijn de partijen samen aan zet om uitvoeringsafspraken te maken, aangepast aan de lokale situatie. De handreiking PHB JGZ dient, na inwerkingtreding van de wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg), ter ondersteuning van alle bij de zorg voor zwangeren betrokken professionals. Eveneens biedt het handvatten aan gemeenten bij de inkoop van het PHB JGZ. 

Handreiking Prenataal huisbezoek door de JGZ (mei 2022) >

Bijlage 1 - informatiefolder spread (mei 2022) >

Bijlage 1 - informatiefolder losse pagina's (mei 2022) >

Bijlage 1 - informatiefolder HR voor drukwerk (mei 2022) >

Bijlage 2 - Samenvattingskaart voor signaleerders (mei 2022) >

Bijlage 3 - Samenvattingskaart voor de uitvoerende JGZ-professional (mei 2022) >

Bijlage 4 - Samenvattingskaart voor de gemeenten (mei 2022) >


Interview 'Aan tafel met Elle Struijf' 
In de vierde serie van ‘Aan tafel met – In gesprek over Kansrijke Start’ spreekt Hilke Grootelaar met Elle Struijf. Elle is in het verleden werkzaam geweest als consultatiebureau- arts in Drenthe, als directeur bij Evean Jeugdgezondheidszorg en als beleidsmedewerker bij GGD Hollands Noorden. Elle is sinds 2016 werkzaam als adviseur bij het NCJ en betrokken bij de ontwikkeling en het onderzoek naar VoorZorg en verschillende andere programma’s en initiatieven rondom Kansrijke Start. 

Wil je weten wat het wetsvoorstel inhoudt en hoe de handreiking hiervoor de nodige handvatten biedt. Bekijk hieronder het interview.

Vragen of meer informatie?

Neem voor vragen en/of meer informatie contact op met NCJ-adviseur Elle Struijf via estruijf@ncj.nl

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Elle Struijf

Telefoon: 06 - 18 63 26 36

E-mail: estruijf@ncj.nl