Prenataal huisbezoek JGZ

De gezondheid voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller van zowel fysieke als mentale problemen op latere leeftijd. Met de wet ‘Prenataal huisbezoek door de Jeugdgezondheidszorg’ (PHB JGZ) krijgen alle gemeenten vanaf 1 januari 2022 de taak om een prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (JGZ) aan de zwangere en/of hun gezin in een kwetsbare situatie te bieden. Om het PHB JGZ effectief te laten zijn, is samenwerking van groot belang.

Over het PHB JGZ

Op 22 juni 2021 heeft de Tweede Kamer de wijziging van de Wet publieke gezondheid aangenomen waarin staat dat alle gemeenten een prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg aan zwangeren en/of hun gezinnen in een kwetsbare situatie moeten aanbieden. Het NCJ werkt aan een handreiking. 

Lees meer 

Informatiepagina

Alle informatie rondom het wetsvoorstel prenataal huisbezoek door de JGZ is te vinden op de programma website Kansrijke Start. Op deze pagina lees je nieuwsberichten rondom het wetsvoorstel en inspirerende voorbeelden van organisaties en gemeenten.

Bekijk de informatiepagina


Kansrijke Start

Het landelijke Actieprogramma Kansrijke Start van VWS heeft tot doel meer kinderen een kansrijke start te geven. In Nederland heeft 14% van de kinderen een valse start bij de geboorte, waardoor ze later vaker problemen en ziektes krijgen en vaker in aanraking komen met jeugdhulp. De geboorte- en jeugdgezondheidszorg spelen een belangrijke rol bij de preventie hiervan.

Bekijk het themadossier Kansrijke Start 

Interventieprogramma's

Door het inzetten van erkende interventies en methodieken kunnen ouders die dat nodig hebben, de steun krijgen die zij nodig hebben. Stevig Ouderschap en VoorZorg zijn preventieve gezinsondersteunende huisbezoeken voor kwetsbare gezinnen. Deze interventies kunnen vanaf vroeg in de zwangerschap en de jonge levensjaren van een kind worden ingezet. 

Bekijk de NCJ brochure ‘Preventieve interventies’

Contactpersoon

Elle Struijf

Telefoon: 06 - 18 63 26 36

E-mail: estruijf@ncj.nl