Aandacht voor ouderschap

Elk kind verdient de best mogelijke start van zijn leven en een optimale kans op een gezonde en veilige ontwikkeling. Dit vraagt krachtig ouderschap, waarin interactie tussen ouder en kind en tussen ouders onderling centraal staat. Ouderschap heeft impact op de persoon zelf, de partnerrelatie maar bijvoorbeeld ook het sociale leven en  carrière. Iedere fase van het ouderschap vraagt een andere invulling, waar ouders steeds opnieuw vorm aan moeten geven.

Wat verstaan we onder ouderschap?

Ouderschap kent drie belangrijke componenten:

  • Het welzijn van de ouder: Als een ouder goed in zijn/haar vel zit is dat van grote invloed op de manier waarop hij of zij opvoedt en reageert op het kind. De ouder is dan geduldig, vrolijker en kan beter relativeren. Heeft de ouder het druk of ervaart om wat voor reden dan ook stress, dan is het moeilijker om dat positieve gevoel vast te houden en daarmee van invloed op het contact met het kind.
  • Het opvoedvertrouwen: Vandaag de dag geven veel ouders aan onzeker te zijn en bevestiging te willen dat ze het als ouder goed doen. Het werken aan de component opvoedvertrouwen komt hieraan tegemoet. Krachtig ouderschap groeit als een ouder het vertrouwen heeft dat hij/zij het goed doet en het gevoel heeft dat hij/zij competent is.
  • De ouderschapsbeleving: De manier waarop je het ouderschap beleeft, wordt door veel factoren bepaald. Het gaat dan bijvoorbeeld om het persoonlijk functioneren, de invloed van het ouderschap op de partnerrelatie, het sociale leven en de carrière, kindfactoren, maar ook sociaal economische omstandigheden. Een positieve ouderschapsbeleving draagt in belangrijke mate bij aan de veilige en gezonde ontwikkeling van kinderen.

Opvoeden versus ouderschap

In de maatschappij is veel aandacht voor het opvoeden van kinderen. Dat komt ook overeen met de vele kennis die er bestaat over de ontwikkeling van kinderen. Toch is er maar weinig kennis over ouderschap. Dit thema verdient aandacht.

  • Opvoeden is tijdelijk en een taak die je kunt uitbesteden. Bij het opvoeden staat het perspectief van het kind centraal. Kernvraag is: Wie is dit kind en wat heeft dit kind nodig?
  • Ouderschap is er altijd. Het is tijdloos, onvoorwaardelijk en gaat over de identiteitsontwikkeling als ouder. Bij het ouderschap staat het perspectief van de ouder centraal. Kernvraag is: Wie is deze ouder en wat heeft hij of zij nodig?

Investeren in ouderschap is investeren in kinderen!

Deel dit met je netwerk

Preventieagenda

Ouderschap is een van de pijlers uit de JGZ Preventieagenda