Over ouderschap

Elk kind verdient de best mogelijke start en een optimale kans op een gezonde en veilige ontwikkeling. Dit vraagt om krachtig ouderschap, waarin interactie tussen ouder en kind en tussen ouders onderling centraal staat. Ouderschap heeft impact op de personen zelf, de partnerrelatie en ook het sociale leven en carrière. Iedere fase van ouderschap vraagt om een andere invulling, waar ouders steeds opnieuw vorm aan moeten geven.

Ouderschap kent drie belangrijke componenten:

  • Het welzijn van de ouder. Als een ouder goed in zijn/haar vel zit is dat van grote invloed op de manier van opvoeden en reageren op het kind. De ouder is geduldiger, vrolijker en kan beter relativeren. Wanneer de ouder het druk heeft of stress ervaart, is het moeilijker om dat positieve gevoel vast te houden en daarmee van invloed op het contact met het kind.
  • Het opvoedvertrouwen. Ouderschap maakt kwetsbaar. Alle ouders ervaren momenten van onzekerheid en hebben behoefte aan positieve bevestiging. Krachtig ouderschap groeit als een ouder het vertrouwen heeft dat hij/zij het goed doet en het gevoel heeft dat hij/zij competent is.
  • De ouderschapsbeleving. De manier waarop de ouder het ouderschap beleeft, wordt door veel factoren bepaald: het persoonlijk functioneren, de invloed van het ouderschap op de partnerrelatie, het sociale leven en de carrière, kindfactoren, maar ook sociaaleconomische omstandigheden. Een positieve ouderschapsbeleving draagt in belangrijke mate bij aan de veilige en gezonde ontwikkeling van kinderen.

Opvoeden en ouderschap

In de maatschappij is veel aandacht voor het opvoeden van kinderen. Dat komt ook overeen met de vele kennis die er bestaat over de ontwikkeling van kinderen. Deze kennis heeft invloed op de beleving van het ouderschap. Hier is nog weinig over bekend en dus verdient dit thema aandacht.

  • Opvoeden is tijdelijk en een taak die je kunt uitbesteden. Bij het opvoeden staat het perspectief van het kind centraal. Kernvraag is: Wie is dit kind en wat heeft dit kind nodig?
  • Ouderschap is er altijd. Het is tijdloos, onvoorwaardelijk en gaat over de identiteitsontwikkeling als ouder. Bij het ouderschap staat het perspectief van de ouder centraal. Kernvraag is: Wie is deze ouder en wat heeft hij of zij nodig?

>> Bekijk de ouderschapstheorie van Alice van der Pas

>> Lees meer over wat de JGZ kan doen

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Nynke Steenbergen

Telefoon: 06 - 28 27 00 76

E-mail: nsteenbergen@ncj.nl