Nieuws 23 juni 2020

Resultaten peiling Balansmeter: Helft ouders is uit balans tijdens coronacrisis

Om inzicht te krijgen in hoe ouders het ouderschap en opvoeden ervaren tijdens de huidige coronacrisis is een peiling uitgevoerd met de Balansmeter. Ruim 1000 ouders vulden de balansmeter in en gaven daarmee inzicht in de balans tussen alles wat opvoeden van hen vraagt (draaglast) en wat ze aankunnen (draagkracht). Ruim 50% van de ouders geeft aan in disbalans te zijn in de coronacrisis en het opvoeden en opgroeien van hun kinderen de laatste maand als moeilijk te ervaren. 1 op de 3 ouders geeft hun balans momenteel een onvoldoende.

 

De cijfers van de balansmeter geven ons inzicht in de huidige draagkracht en -last van ouders en hoe groot de druk op ouders is in deze corona crisistijd. De belangrijkste resultaten op een rij:

  • De helft van de ouders geeft aan op de balans tussen draaglast en draagkracht neutraal tot uit balans te zijn tegenover één op de tien voor corona. Uitgedrukt in een cijfer geven ouders voor corona hun balans gemiddeld een 7,9 en tijdens corona een 5,7.
  • Één op de drie ouders ervaart zijn of haar balans als onvoldoende: een 4 of minder. Dit is 7 keer zoveel als voor corona.

Verschillen tussen ouders groter tijdens de coronacrisis dan voor de coronacrisis

De Balansmeter is in samenwerking met ouders, praktijk en wetenschap ontwikkeld en uitgebreid onderzocht. Dit maakte het mogelijk om de resultaten van deze peiling naast de resultaten van de Balansmeter voor de coronacrisis te leggen. Naast de bovengenoemde verschillen valt op dat de spreiding tussen ouders groter is tijdens de coronacrisis: daar waar voor corona 90% van de ouders aangaf in balans te zijn, zien we tijdens de coronacrisis alle varianten terug: van geheel in balans tot volledig uit balans.

Steun en aanpassingsvermogen belangrijke thema’s

Vanuit de ontwikkeling van de Balansmeter weten we dat ouders vijf thema’s meenemen in het opmaken van hun balans. Dit zijn: ervaring met opvoeden, steun, relatie en overeenstemming met partner, complicerende familiefactoren en aanpassingsvermogen. De coronacrisis blijkt vooral van invloed op de stemming van ouders. Bij de peiling tijdens de coronacrisis zien we ook dat steun en aanpassingsvermogen aanzienlijk is veranderd. Zo geeft 39% van de ouders aan neutraal tot weinig steun van anderen (partner, familie, vrienden, buren) te ervaren ten opzichte van 17% van de ouders voor corona. Bij het aanpassingsvermogen is dit verschil zes keer zoveel: 45% van de ouders geeft aan het neutraal tot moeilijk te vinden om veranderingen en plotselinge gebeurtenissen op te vangen. Voor corona was dit 7,5%.

Lees ook het tweegesprek tussen Ingrid Staal en Yvonne Vanneste over deze balansmeter >

Wat doen we nu? Samen zoeken naar balans!

Met deze peiling wordt met cijfers inzicht gegeven over hoe ouders uit balans zijn. Met een stresstest, zoals de coronacrisis in wezen is, dat op zich een ‘normale reactie’. Die evenwel vraagt om de komende tijd goed naar elkaar om te zien en samen te zoeken naar de balans. Dit kunnen ouders samen en in hun directe omgeving oppakken. Daarnaast doen deze cijfers een appèl op iedereen binnen onze samenleving, nu steun zo nodig is en op professionals om hun vakmanschap in te zetten.

  • De samenleving: wat kunnen we als samenleving doen om ouders hun balans te laten terugvinden? Uit de cijfers blijkt dat ouders nu minder steun ervaren van anderen (partner, familie, vrienden, buren, etc.) dan voor de coronacrisis. Juist in deze tijd is deze steun erg hard nodig. Kijk een beetje naar elkaar om en zoek samen naar oplossingen om de balans weer terug te vinden! Praat erover, ook jouw vrienden, familie of buren ervaren mogelijk een disbalans. Gaf jij jouw balans een onvoldoende? Weet dat ook professionals voor je klaar staan.
  • Professionals: wat kun je als professional doen om ouders te helpen hun balans terug te vinden? Ten eerste is het belangrijk om ook hierover het gesprek aan te gaan met ouders. In deze bijzondere tijd is het heel logisch dat ouders, door thuiszittende kinderen, zich uit balans voelen. We roepen professionals op om, zeker nu, te vragen hoe ouders het opvoeden in deze tijd ervaren. Hierbij kan ook de Balansmeter ingezet worden: om input te verzamelen voor gesprekken met ouders en zo de individuele zorg beter te laten aansluiten. Met als bijkomend voordeel dat je als organisatie ook collectief inzicht krijgt in over de ervaren balans van ouders in jouw werkgebied.

Ouders verwijzen we voor meer kennis en inspiratie graag door naar Opvoedinformatie Nederland of het NJi.

Professionals verwijzen we voor meer kennis en inspiratie graag door naar onze NCJ themadossiers Ouderschap en Coronavirus.

Herhaling van de peiling

Inmiddels zijn de maatregelen rondom corona versoepeld. Toch blijft het belangrijk om aandacht te hebben voor de balans van ouders. Het is te verwachten dat de huidige coronacrisis en de effecten daarvan op verschillende aspecten van de samenleving nog lang voelbaar zullen zijn.

Om aandacht te blijven houden voor de balans van ouders willen we peiling met de Balansmeter blijven herhalen. De eerstvolgende peiling willen we direct na de zomervakantie uitsturen. We hopen dat we dan weer kunnen rekenen op jullie hulp bij de verspreiding. We houden jullie op de hoogte. Heb je vragen of opmerkingen over deze Balansmeter? Neem contact op met NCJ-adviseurs Yvonne Vanneste via yvanneste@ncj.nl of Ellen-Joan Wessels via ejwessels@ncj.nl.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.