Ouderschap

In dit themadossier lees je meer over ouderschap en oudergericht kijken. Het ouderschap is één van de grootste uitdagingen van het leven. Investeren in een positieve beleving van het ouderschap is een belangrijke beschermende factor voor het veilig en gezond opgroeien van kinderen. Ouderschap is één van de vier pijlers uit de landelijke, sectorbrede JGZ Preventieagenda.

Over ouderschap

Wat verstaan we onder ouderschap, wat is het belang en waarin verschilt het van opvoederschap? Lees ook over de ouderschapstheorie en bufferdenken van Alice van der Pas.

Lees meer over ouderschap

JGZ en ouderschap

De JGZ kan ouders een laagdrempelige en veilige plek bieden om ervaringen met het ouderschap te delen en vragen te stellen. Als JGZ'er heb je hierin een belangrijke rol.

Wat kun jij doen?

Inspiratie en tools

Tools, kennis en tips over ouderschap en de JGZ. Haal hier inspiratie om met deze pijler in je eigen organisatie aan de slag te gaan. 

Laat je inspireren


Week van de Ouder

Van 1 t/m 7 juni 2022 vindt de vijfde editie van de Week van de Ouder plaats. Een initiatief om aandacht te vragen voor aansluiting bij de leefwereld van ouders en hun ouderschap.

Lees hier meer over de Week van de Ouder 

 

Advies op maat

Wil je meer weten over ouderschap, een bijeenkomst of training organiseren, of sparren over de aanpak in jouw organisatie of gemeente? Neem contact op met Nynke Steenbergen via nsteenbergen@ncj.nl

Contactpersoon

Nynke Steenbergen

Telefoon: 06 - 28 27 00 76

E-mail: nsteenbergen@ncj.nl