Ouderschap

Investeren in de ouders is investeren in een veilige hechting van het kind en investeren in optimale kansen voor een kind om zich gezond en veilig te ontwikkelen. Met ouderschap bedoelen we het welbevinden, de beleving en het opvoedvertrouwen van ouders. Dit is van invloed op de hechting en ontwikkeling van het kind, op de onderlinge relatie, op de partnerrelatie, op het sociale leven en ook op de verhouding met bijvoorbeeld (schoon)ouders.

De JGZ-professional is bij uitstek de partij die in het belang van het kind, aandacht kan hebben voor ouderschap, de partnerrelatie, de relatie tussen ouders en kinderen. De JGZ is hiermee voor ouders sparringpartner tijdens het opgroeien van de kinderen. Ondanks dat JGZ-ers experts zijn van de gezonde ontwikkeling van kinderen en weten dat bepaalde leeftijdsfasen soms meer vragen van het ouderschap, is het op dit moment nog niet overal vanzelfsprekend dat ouders hun ouderschapservaringen kunnen delen met de JGZ. Het NCJ zet - in samenwerking met relevante partners - in op het creëren van een mindshift van opvoeden naar aandacht voor ouderschap.

Alliantie

Om de mindshift van opvoeden naar aandacht voor ouderschap te bewerkstelligen gaat het NCJ een alliantie aan met uiteenlopende maar relevante partijen. Denk aan de wetenschap, ouders, de jeugdgezondheidszorg, ideële stichtingen en samenwerkingspartners (media, thema- instituten, sleutelfiguren etc.). Vanuit deze alliantie wordt gewerkt aan een Programma Ouderschap en Hechting, dat bestaat uit een onderdeel gericht op bewustwording, waarin het normaliseren van ouderschap een plek krijgt (campagne), een professionaliserings-onderdeel gericht op het toerusten van professionals en een ontwikkel-onderdeel waarin tools worden (door)ontwikkeld die aansluiten bij ouders in de ontwikkeling van hun kinderen van 0-18 jaar.

Het NCJ zal vanuit het Programma Ouderschap en Hechting de focus leggen op de rol van de JGZ-sector. In 2017 betekent dat een focus op bewustwording en communicatie, ontmoeting en debat. Dit met als doel dat ouders de JGZ zien als dé partner om hun vragen, beleving, frustraties en onzekerheden rondom het ouderschap en de relatie met hun kind(eren) mee te bespreken. Uitgangspunt is dat met het versterken van het ouderschap en hechting een belangrijke preventieve bijdrage wordt geleverd aan het veilig en gezond opgroeien van kinderen en jongeren.

 

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Marieke Timmermans

Telefoon: 06 - 53 97 58 14

E-mail: mtimmermans@ncj.nl