Ouderschap

Het ouderschap is één van de grootste uitdagingen van het leven. Investeren in een positieve beleving van het ouderschap is een belangrijke beschermende factor voor het veilig en gezond opgroeien van kinderen. Als JGZ-professional heb je hierin een belangrijke rol.

In dit themadossier lees je meer over ouderschap en oudergericht kijken.

Aandacht voor ouderschap

Wat verstaan we onder ouderschap, waarom is dit belangrijk en waarin verschilt dit van opvoederschap?

Lees meer over ouderschap

Ouderschapstheorie

De ouderschapstheorie en het bufferdenken van Alice van der Pas geven professionals handvatten om ouders te helpen bij het (her-)vinden van hun kracht. 

Bekijk de buffers

JGZ en ouderschap

Voor ouders én professionals is het niet vanzelfsprekend om met elkaar in gesprek te gaan over het ouderschap. De JGZ kan ouders een veilige plek bieden om hun ervaring te delen en waar zij terecht kunnen met vragen.

Wat kun jij doen?


JGZ Preventieagenda

Ouderschap is een van de pijlers uit de JGZ Preventieagenda. Een agenda opgesteld voor JGZ-organisaties door NCJ, ActiZ Jeugd en GGD GHOR Nederland.

Bekijk de preventiepijlers

Contactpersoon

Marieke Timmermans

Telefoon: 06 - 53 97 58 14

E-mail: mtimmermans@ncj.nl