Wat is Stevig Ouderschap?

Stevig Ouderschap biedt extra ondersteuning aan gezinnen waar de omstandigheden zwaarder zijn dan gemiddeld. De ervaring leert dat juist deze gezinnen baat hebben bij vroegtijdige steun. Zodat problemen die uiteindelijk kunnen leiden tot kindermishandeling, tijdig worden gesignaleerd en voorkomen. Stevig Ouderschap draagt bij aan een positieve en veilige opvoeding. Met circa zes huisbezoeken (tot de kinderleeftijd van twee jaar) van een speciaal opgeleide jeugdverpleegkundige worden ouders geholpen hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid te vergroten en hun sociale netwerk te versterken. Waar mogelijk (keuze vanuit de regio) en wenselijk kunnen tijdens de zwangerschap ook al vier prenatale huisbezoeken aangeboden worden.

Voor wie?

Stevig Ouderschap is bedoeld voor aanstaande ouders en ouders die net een kindje hebben gekregen en die vragen hebben over de opvoeding, extra ondersteuning willen bij hun rol als ouder of die graag hun verhaal kwijt willen over de eigen jeugd of huidige omstandigheden. Instroom van (aanstaande) ouders kan vanaf 16 weken zwangerschap of tot zes maanden na de geboorte van een kind. 

Signalering

Stevig Ouderschap bestaat uit een signaleringsmethodiek (de vragenlijst) en een interventie (de huisbezoeken). De signaleringsmethodiek is ontwikkeld om de gezinnen te vinden die de interventie nodig hebben. Vlak na de geboorte van hun kind krijgen alle ouders, meestal tijdens het huisbezoek van de jeugdverpleegkundige, een vragenlijst. De vragen richten zich op bekende risico’s voor opvoedingsproblematiek zoals jeugdervaringen met mishandeling, persoonlijke problemen en sociale isolatie. Als uit de antwoorden en/of het advies van de jeugdverpleegkundige blijkt dat zij in aanmerking komen voor extra ondersteuning, krijgen de ouders Stevig Ouderschap aangeboden.

Ook is het mogelijk om Stevig Ouderschap aangeboden te krijgen op advies van een professional buiten de JGZ, bijvoorbeeld de verloskundige. Dit is gebruikelijk tijdens de zwangerschap en ook mogelijk (tot 6 maanden) na de geboorte van een kind.

"Ik zou het alle ouders aanraden. Kinderen veranderen veel in je leven. Iedereen kan daar wel wat ondersteuning bij gebruiken. Zeker 1 op 1." 

Huisbezoeken

Stevig Ouderschap gaat uit van eigen kracht, eigen behoeften en eigen invulling. Daarom vinden de gesprekken plaats bij de mensen thuis. Tijdens een huisbezoek krijgt de jeugdverpleegkundige ook een beter beeld van de gezinssituatie en kan zij gericht ondersteuning bieden. Door te luisteren, mee te denken en ouders te coachen.

De jeugdverpleegkundige gaat ongeveer zes keer op huisbezoek na de geboorte: als het kind ongeveer 6 weken oud is en daarna bij 3 maanden, 6 maanden, 9 maanden, 12 maanden en 18 maanden. Maar in het begin vaker contact of misschien juist als het kind wat groter is, is ook mogelijk. De ouders bepalen de planning van het programma. Aanvullend kunnen er vanaf 16 weken zwangerschap ongeveer vier prenatale huisbezoeken plaatsvinden.

De ouders bepalen waarover wordt gesproken tijdens de huisbezoeken maar vrijwel altijd zien we deze belangrijke onderwerpen terugkomen:

  • de ontwikkeling van het kind, de opvoeding en stimulerende rol van de ouders;
  • het ouderschap en de combinatie met werk, partnerschap en sociaal netwerk;
  • de eigen jeugd en de keuze voor een opvoedstijl;
  • informatie over instanties en beschikbaar hulpaanbod in de regio.

De jeugdverpleegkundige past tijdens de huisbezoeken verschillende technieken toe zoals motivationele gespreksvoering, voorlichting, gedragsobservatie en voorbeeldgedrag maar geeft vooral ook veel persoonlijke aandacht.

Meer informatie

In onze infographic lees je de belangrijkste feiten over Stevig Ouderschap. Deze JGZ-organisaties bieden Stevig Ouderschap nu al aan in (een deel van) hun werkgebied. Wil je ook dat de gezinnen in jouw regio de best mogelijke start maken of heb je vragen over Stevig Ouderschap? Neem dan contact met ons op.

Stevig Ouderschap overgenomen door het NCJ
Per januari 2019 heeft het NCJ het beheer van Stevig Ouderschap overgenomen van de Vereniging Stevig Ouderschap. Stevig Ouderschap past bij de visie van het NCJ op de werkwijze van de jeugdgezondheidszorg bij het realiseren van een stevige preventieve voorziening voor het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van kinderen. Ook sluit de interventie aan bij de visie op een impactvolle praktijk middels de inzet van evidence based interventies ten behoeve van kwaliteit. 

Deel dit met je netwerk

Inspiratie

Benieuwd wat ouders en jeugdverpleegkundigen ervan vinden?
Bekijk dan eens deze filmpjes:
Inspiratiefilmpje 1
Inspiratiefilmpje 2
Inspiratiefilmpje 3