Onderzoek

Wij streven ernaar om Stevig Ouderschap te blijven ontwikkelen en verbeteren.

Studies naar Stevig Ouderschap

Stevig Ouderschap werd tussen 2001 en 2005 onderzocht in een grote Randomized Controlled Trial onder 500 gezinnen. Hieruit bleek dat op de kinderleeftijd van twee jaar het risico op opvoedingsproblematiek significant is afgenomen in 22% van de bezochte gezinnen tegen slechts 8% van de vergelijkingsgroep. Ouders die huisbezoeken kregen, rapporteren een betere psychosociale ontwikkeling van hun kind. Deze is vergelijkbaar met de ontwikkeling van kinderen in een controlegroep van gezinnen die niet in aanmerking kwamen voor bezoek. We kunnen dus stellen dat de ontwikkeling van kinderen in bezochte gezinnen genormaliseerd is. Ook vijf jaar na afloop van de huisbezoeken geven bezochte ouders nog altijd aan zich beter toegerust te voelen voor hun ouderlijke taken; zij voelen zich steviger ouders. In 2017 is Stevig Ouderschap door de Erkenningscommissie Interventies erkend als ‘effectief volgens eerste aanwijzingen’ en opgenomen in de JGZ Interventiebibliotheek (en andere databanken).

De vragenlijst die wordt gebruikt om de gezinnen te vinden die in aanmerking komen voor de huisbezoeken Stevig Ouderschap blijkt een behoorlijke predictieve validiteit te hebben (AUC-waarde van 0,72) als het gaat om meldingen van kindermishandeling bij Veilig Thuis gemiddeld 2,5 jaar na de geboorte van een kind. Lees voor meer informatie het artikel in Nederlands Tijdschrift Jeugdgezondheidszorg

Lopend onderzoek naar Stevig Ouderschap

Momenteel loopt er vanuit het UvA consortium ‘Vroeg preventieve interventies’ een onderzoek naar aanvullende modules voor de Stevig Ouderschap huisbezoeken, gericht op: competentiegevoel versterken, trauma signalering, stressvermindering en omgaan met boosheid.

Vanuit hetzelfde consortium is ook een onderzoek gestart naar langetermijneffecten aan de hand van Veilig Thuis-meldingen en justitiële contacten bij de oorspronkelijke onderzoeksgroep. Bestaande data worden daarbij gekoppeld aan CBS data. 

Daarnaast ligt er een een projectidee voor onderzoek naar de effecten van Stevig Ouderschap prenataal, waarvoor financiering wordt gezocht.

Door deze onderzoeken kan de interventie mogelijk worden verbeterd op basis van empirische uitkomsten en blijft de evidence based status van Stevig Ouderschap gewaarborgd.

Deel dit met je netwerk