Achtergrond

Stevig Ouderschap is ontwikkeld voor en door de JGZ. Stevig Ouderschap sluit aan bij de kerntaken van de JGZ zoals deze na de transitie van de zorg voor de jeugd geformuleerd zijn: problemen bij opvoeden en opgroeien zo snel mogelijk signaleren en weer normaliseren. Met voorlichting, begeleiding, uitleg en advies beginnende problemen ‘ontzorgen’ en bijdragen aan de versterking van de eigen kracht van gezinnen. En in het verlengde hiervan, een rol spelen bij de preventie van kindermishandeling.

Stevig Ouderschap tot 2019

In 2006 promoveerde Merian Bouwmeester op een onderzoek naar de effectiviteit van huisbezoeken in gezinnen met een verhoogd risico op opvoedingsproblematiek en kindermishandeling. Samen met de grondlegster, kinderarts Noor Landsmeer, was zij ervan overtuigd dat veel leed voorkomen kon worden door ouders, die door omstandigheden een wat moeilijker start maken, direct na de geboorte een steuntje in de rug te bieden.
Al tijdens het promotieonderzoek begon de JGZ met het implementeren van wat later de naam Stevig Ouderschap (voorheen ‘project OKé’) kreeg. Snel groeide het aantal JGZ-organisaties dat Stevig Ouderschap uitvoerde en werd besloten om de Vereniging Stevig Ouderschap op te richten. Vanuit deze structuur is verder gewerkt aan landelijke verspreiding en doorontwikkeling van Stevig Ouderschap. Merian Bouwmeester is altijd betrokken gebleven hierbij, gesteund door een bestuur waarin de JGZ breed vertegenwoordigd was.

De vereniging wist met beperkte middelen een brede verspreiding te realiseren: 44% van de ouders van een nieuwgeboren kind in Nederland ontving in 2017 de vragenlijst om vast te stellen of zij in aanmerking kwamen voor huisbezoeken. In dat jaar zette het bestuur van de vereniging een nieuwe koers in, met als doel Stevig Ouderschap beter te borgen. Op basis van een businesscase om de kwaliteit van Stevig Ouderschap te borgen en verder te ontwikkelen én te verspreiden zeiden alle uitvoerende organisaties ‘ja’ tegen de overdracht naar het NCJ in 2019.

Stevig Ouderschap vanaf 2019

Per januari 2019 heeft het NCJ het beheer van Stevig Ouderschap overgenomen van de Vereniging Stevig Ouderschap. Stevig Ouderschap past bij de visie van het NCJ op de werkwijze van de jeugdgezondheidszorg bij het realiseren van een stevige preventieve voorziening voor het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van kinderen. Ook sluit de interventie aan bij de visie op een impactvolle praktijk middels de inzet van evidence based interventies ten behoeve van kwaliteit.

Deel dit met je netwerk