Stevig Ouderschap

Stevig Ouderschap biedt extra ondersteuning aan (aanstaande) ouders waar de omstandigheden zwaarder zijn dan gemiddeld. Door middel van extra hulp rondom opvoeding en aandacht voor preventie kan het risico op ernstige opvoedproblemen verkleind worden.

Voor wie is Stevig Ouderschap?

Stevig Ouderschap is geschikt voor aanstaande ouder(s) vanaf 16 weken zwangerschap die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Bijvoorbeeld:

 • Alleenstaand ouderschap
 • Jong ouderschap
 • Te vroeg of te licht geboren kind
 • Weinig of geen partnersteun
 • Weinig steun uit de omgeving
 • Moeite met steun vragen
 • Onzekerheid over komst kind
 • Onzekerheid over ouderschap

Daarnaast is Stevig Ouderschap geschikt voor ouder(s) met een kind jonger dan 6 maanden en als er sprake is van bijvoorbeeld:

 • Jeugdervaringen met mishandeling / huiselijk geweld / seksueel misbruik
 • Psychische problemen
 • Verslavingsproblemen
 • Moeite met regulering van boosheid
 • Relationeel geweld
 • Geloof in fysieke straffen

Hoe werkt Stevig Ouderschap?

Stevig Ouderschap gaat uit van eigen kracht, eigen behoeften en eigen invulling. De gesprekken vinden daarom plaats bij de mensen thuis. De ouders bepalen waarover wordt gesproken tijdens deze huisbezoeken. De volgende onderwerpen komen vrijwel altijd terug: opvoeding en ontwikkeling van kind, ouderschap in combinatie met werk, partnerschap en sociaal netwerk, eigen jeugd en keuze voor opvoedstijl, informatie over instanties en hulpaanbod in de regio. Persoonlijke aandacht staat centraal binnen Stevig Ouderschap.

Contact

Heb je vragen rondom Stevig Ouderschap? Neem contact met ons op.

Deel dit met je netwerk