NCJ bijeenkomsten

Het NCJ verbindt en inspireert het JGZ-veld door het organiseren van uiteenlopende bijeenkomsten. 

Werkconferenties

Professionals en managers in de JGZ hebben behoefte aan uitwisseling van ervaringen en het opdoen van inspiratie voor hun dagelijkse werk. Hiervoor organiseren wij vier keer per jaar een Werkconferentie voor JGZ managers.

Lees verder

Innovatieatelier

Om de innovatiekracht binnen de JGZ-sector te kunnen behouden, uit te breiden en door te ontwikkelen wordt het innovatieatelier samen met de innovatiepioniers doorontwikkeld naar het innovatieatelier 3.0. 

Lees verder

Kennisnetwerk JGZ

Vier keer per jaar organiseert het NCJ in samenwerking met het NJi bijeenkomsten van het Kennisnetwerk Jeugdgezondheid. Het doel van het kennisnetwerk is het delen, onderzoeken en expliciet omschrijven van nieuwe en bestaande vakinhoudelijke kennis in de jeugdgezondheidszorg. 

Lees verder


Jeugd in Onderzoek

Jeugd in Onderzoek is het jaarlijkse kenniscongres over (wetenschappelijk) onderzoek in de brede jeugdsector. Het congres wordt georganiseerd door NCJ, NJi, TNO, RIVM en ZonMw. 

Lees verder

Op de agenda