Interventiebibliotheek

De interventiebibliotheek van het NCJ bevat recent beoordeelde interventies. Dit zijn zowel interventies die binnen de JGZ worden gebruikt als interventies waar de JGZ naar doorverwijst. De interventies zijn beoordeeld als theoretisch goed onderbouwd of effectief door deelcommissie 2. Een overzicht van alle beoordeelde interventies vind je in de Databank Effectieve Jeugdinterventies (DEI) van het NJi en de Interventie Database Loket Gezond Leven van het RIVM/CGL. 

Deel dit met je netwerk