GIZ

Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften (GIZ) is een gespreksmethodiek om samen te beslissen over passende zorg. Met een brede blik kijk je naar de samenhang tussen ontwikkeling, omgeving en opvoeding.

Kosten en baten

Effectiviteit van de GIZ

De ‘mismatch’ tussen de zorgbehoeften en de ondersteuning die cliënten daadwerkelijk krijgen heeft persoonlijke en maatschappelijke kosten tot gevolg en heeft een significant negatief effect op de kwaliteit van leven van kinderen en gezinnen.

De GIZ-methodiek is (door)ontwikkeld en getest in de JGZ, jeugdhulp en kraamzorg,  in samenwerking met cliënten, praktijk en wetenschap. De effectiviteit en gebruikersoordeel zijn onderzocht door groepen te vergelijken die zonder en met de GIZ werkten. Uit deze onderzoeken blijken de volgende resultaten:

 • met de GIZ worden zorgbehoeften van het kind in de bredere context van ouders en omgeving besproken;
 • onthulden ouders en signaleren professionals vaker zorgen;
 • ervaren ouders meer aandacht voor wat goed gaat;
 • gaven ouders na afloop van een gesprek aan minder zorgen te ervaren;
 • was er meer overeenstemming tussen ouder en professional,
 • een hogere tevredenheid en meer samen beslissen.

Onderzoek naar het signaleren van kindermishandeling binnen de JGZ toonden aan dat de GIZ effectief is in het voorspellen van (toekomstige) kind onveiligheid.

Meer lezen over onderzoek? 

2023: Gestart onderzoek GIZ in de verloskunde

2022: Gestart met VIMP Kraamzorg op maat, toepassing GIZ bij anderstaligen en cliënten met een migratieachtergrond

2022: Onderzoek voorspelling kindermishandeling. Publicatie volgt in 2023: UVA

2022: De evaluatie van een gezinsbetrokkenheidsbenadering om fysieke activiteit, gezonde voeding en welzijn bij kinderen en hun ouders te vergroten. (promotieonderzoek Nienke Slagboom)

2021: TNO resultaten Kraamzorg op maat met de GIZ-methodiek

2021: Parental engagement in preventive youth health care: Effect evaluation

2017: Digitale GIZ 

2017: Kraamzorg op maat met de GIZ methodiek

2014: Één gezamenlijke taal in de zorg voor jeugd

Randvoorwaarden implementatie van de GIZ:

 1. Formele bekrachtiging van bestuur, ondertekende licentieovereenkomst tussen NCJ en uitvoerende organisatie.
 2. Implementatieplan (m.b.v. document GIZ-raamwerk implementatie)
 3. Actieve betrokkenheid en draagvlak van werkvloer tot aan management en staf
 4. Verplichte basistraining GIZ-methodiek, inclusief werkmaterialen
 5. Aangepast registratiesysteem, (volgens richtlijnen in document ‘GIZ-monitoring‘)
 6. Financiële middelen en tijd voor:
  • Scholing uitvoerenden en evt.  interne trainers/coaches
  • Opname GIZ-methodiek in het inwerkprogramma van nieuwe medewerkers
  • Het zich eigen maken van een nieuwe methodiek en daarmee te oefenen
  • Kwaliteitsbewaking en borging: begeleiding en deelname aan een leertraject na de basisscholing
  • Aanschaf GIZ-materialen
 7. Benoemen GIZ-coördinator die de innovatie trekt en verantwoordelijk is voor implementatie van de GIZ-methodiek in de organisatie. Tevens zorgt de GIZ-coördinator voor jaarlijks aanleveren van cijfers o.a. over bereik en hij/zij ondersteunt het implementatieproces door het maken van procesevaluaties.

Beheer en ondersteuning door het NCJ

Het NCJ sluit met GIZ uitvoerende organisaties een overeenkomst waarin de beheerfunctie wordt beschreven. Aangesloten organisaties hebben toegang tot producten en activiteiten van het NCJ:

 • Vernieuwen:
  • het NCJ blijft investeren in (door)ontwikkeling van de methodiek en werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek.
 • Ondersteunen:
  • Beschikbaar stellen van ondersteunend materiaal, namelijk:
   • Een besloten online omgeving met extra informatie en downloadbaar materiaal voor zowel GIZ-uitvoerders, GIZ-coördinatoren, GIZ-trainers/coaches.
   • Een toolkit met producten en tips voor een stevige implementatie en registratie.
   • Accreditatie van de GIZ-basistraining.
 • Informeren en verbinden:
  • Via nieuwsbrieven houden we je op de hoogte van actuele ontwikkelingen.
  • Bijeenkomsten voor GIZ-betrokkenen, zoals trainers, coaches en coördinatoren.

Kosten

Kosten licentie

Jaarlijkse kosten voor licentie. Er is een rekentool ontwikkeld om deze voor jouw organisatie te berekenen. Neem hiervoor contact op met ons via GIZ@ncj.nl.

Kosten scholing 

Deelname aan opleidingen en trainingen is alleen mogelijk wanneer je werkzaam bent als professional bij één van de GIZ-organisaties die een licentie hebben om de GIZ uit te voeren. Wil je deelnemen, neem dan contact op met jullie interne GIZ-coordinator.

GIZ-Basistraining: 3 dagdelen | 12 tot 15 deelnemers

 • Individuele inschrijving: 455 euro (open training)
 • In-company:  5100 euro

Verdiepingsworkshops: 1 dagdeel | 12 tot 15 deelnemers 

 • In gesprek met de GIZ over:
  • Geldzorgen en armoede
  • ‘Gezond’ gewicht
  • Ouderschap
  • Veiligheid en trauma
  • Ziekteverzuim
 • In-company: 1500 euro

Opleiding tot GZ-trainer/coach: 8 dagdelen | bijeenkomsten in Utrecht + 3 dagdelen | individuele ‘training on the job’ op locatie.

 • Individuele inschrijving: 3250 euro.

Deze opleiding start gemiddeld 1x per jaar.

Opleiding tot GIZ-coach: op aanvraag

Laat je ook inspireren door de GIZ-methodiek!

Erkenning van interventies
Een interventie kan beoordeeld worden op de niveaus: Goed onderbouwd, Effectief volgens eerste aanwijzingen, Effectief volgens goede aanwijzingen en Effectief volgens sterke aanwijzingen. Voor elk niveau zijn criteria vastgesteld waaraan de interventies moeten voldoen. Als je betrokken bent bij de ontwikkeling van een interventie op het gebied van JGZ, preventie en gezondheidsbevordering, kun je deze aanmelden voor beoordeling via ‘Interventiedatabase Gezond en Actief Leven‘, mits de interventie voldoet aan de inclusiecriteria.

Meer weten?

Nynke Steenbergen

adviseur

Lees meer over Nynke Steenbergen

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.