GIZ

Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften (GIZ) is een gespreksmethodiek om samen te beslissen over passende zorg. Met een brede blik kijk je naar de samenhang tussen ontwikkeling, omgeving en opvoeding.

Implementatie

Om de GIZ-methodiek goed te integreren in het werkproces van elke organisatie biedt het NCJ verschillende scholingen en activiteiten ter ondersteuning van een goede implementatie en borging.

Scholing

Alle professionals uit het brede sociale jeugddomein en de geboortezorg kunnen de GIZ-basistraining volgen. Deze training is vereist om met de methodiek aan de slag te gaan. In deze training staan specifieke GIZ-competenties centraal. Daarnaast is er aandacht voor het integreren van de methodiek in de bestaande werkprocessen. Van deelnemende professionals wordt een basisattitude verwacht:

  • Kennis van ontwikkelings- en opvoedtaken per ontwikkelingsfase;
  • ervaring met vraag-, oplossings-, dialoog- en handelingsgericht werken.

Een GIZ-basistraining bestaat uit een e-learning en drie dagdelen vaardigheidstraining van 3 uur. Tussen de dagdelen zit een oefenperiode van vier tot zes weken. De gemiddelde tijdsinvestering voor het voltooien van de training is 12 uur. De kosten van een incompany basistraining zijn 5100 euro per groep van maximaal 15 deelnemers, inclusief een basisset materiaal, certificering en accreditatie. Voor het gebruik van de GIZ is een licentie overeenkomst noodzakelijk.

Er zijn GIZ-Basistrainingen voor:

  • Jeugdgezondheidszorg
  • Jeugdprofessionals
  • Geboortezorg (kraamzorg, lokale coalities en VSV’s)

Neem contact op via giz@ncj.nl voor de mogelijkheden.

GIZ-trainers

Alle trainingen worden gegeven door gecertificeerde GIZ-trainers. Zij hebben veel ervaring met de GIZ-methodiek en werkvelden waarin de GIZ gebruikt kan worden. Een GIZ-trainer heeft een tweedaagse opleiding doorlopen, gevolgd door een training on the job onder begeleiding van een senior GIZ-trainer.

Neem contact op via giz@ncj.nl voor de mogelijkheden.

Verdiepende trainingsmogelijkheden

Naast de basistraining kunnen professionals een extra traject doorlopen. Op dit moment verkent het NCJ de mogelijkheden van twee trajecten: de GIZ-Coaching en een GIZ-verdiepingstraining.

GIZ-coaching

In twee extra dagdelen worden GIZ geschoolde professionals opgeleid tot GIZ-coaches. Een GIZ coach begeleidt collega’s in hun eigen gebruik van de GIZ-methodiek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van video-opnames. Intervisie en de speciale GIZ-competentiematrices zijn vast onderdeel van de GIZ coaching.

Ook aan de slag met GIZ?

GIZ-verdiepingstraining

Professionals kunnen behoefte hebben aan opfrissing. De GIZ-verdiepingstraining gaat door waar de basistraining is opgehouden. In de training is aandacht voor belangrijke GIZ-competenties en bouwen professionals samen aan handige tips en tricks in het gebruik. Een pilot van de verdiepingstraining is uitgevoerd bij de GGD Hollands Midden.

Ondersteuning van implementatie

Om de GIZ-methodiek echt onderdeel te maken van het eigen werkproces is meer nodig dan een training. Hiervoor is maatwerk nodig. Samen met een organisatie en haar professionals kijkt het NCJ naar de mogelijkheden en prioriteiten rondom implementatie. Voor GIZ-organisaties is een toolbox beschikbaar gevuld met onder andere inspiratiedocumenten en een GIZ-monitor.

GIZ-coördinator

In elke GIZ-organisatie is een GIZ-coördinator aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de implementatie en borging van de methodiek binnen de organisatie. Het NCJ houdt contact met alle coördinatoren en ondersteunt hen. GIZ-coördinatoren kunnen elkaar ontmoeten en van elkaar leren tijdens periodieke intervisiedagen.

Lees verder over de kosten en baten van de GIZ-methodiek.

Doorontwikkeling

De wereld rondom de GIZ staat niet stil. Op dit moment lopen verschillende wetenschappelijk en praktijkgerichte onderzoeken, om het werken met de GIZ te optimaliseren.

Onderbouwing GIZ

Wil je meer weten over de onderbouwing van de GIZ? Lees dan de beschrijving van de GIZ methodiek, die je kan vinden op de databank Effectieve Interventies NJi of het Loket Gezond Leven.

Erkenning goed onderbouwd door de Commissie Erkenningen
De commissie vindt de GIZ-methodiek een bruikbare, toepasbare en zinvolle methodiek, en relevant voor JGZ- en jeugdzorgprofessionals om in hun ‘gereedschapskist’ te hebben. De GIZ-methodiek speelt in op relevante problematiek en een relevante doelgroep: de mismatch tussen zorgbehoefte en daadwerkelijke zorg is een groot probleem. De grote meerwaarde van de GIZ-methodiek is volgens de commissie de mogelijkheden die deze tool biedt om tot een professionele probleeminventarisatie te komen resp. het shared decision making. De commissie heeft de GIZ-methodiek erkend als theoretisch goed onderbouwd.
Lees de beschrijving van de GIZ-methodiek in de interventiebibliotheek

Effectonderzoek: motivatie, gedrag en zorgbehoeften
Hoe effectief is de GIZ-methodiek bij ouders met kinderen tussen 0 en 12 jaar? Aan het onderzoek doen JGZ-organisaties mee die wel met de GIZ-methodiek werken (JGZ Zuid-Holland West en GGD Hollands Midden) en die er nog niet mee werken (GGD Hart voor Brabant). Om het effect te onderzoeken heeft de JGZ voor 2,5 jaar subsidie gekregen van ZonMw. Het onderzoek is 1 april 2016 van start gegaan.
Lees de projectomschrijving op de website van ZonMw

Effectonderzoek
Het eerste wetenschappelijke artikel over de GIZ is verschenen. Het volledige (engelstalige) artikel is hier te downloaden. Er is tevens een nederlandse samenvatting beschikbaar.

Kraamzorg op maat met de GIZ methodiek
Van 2016-2020 heeft een meerjarig programma plaatsgevonden om de GIZ-methodiek te verbinden met de kraamzorg in Nederland. Naast de ontwikkeling van een speciale GIZ-variant voor de kraamzorg is deze ook getest en onderzocht in de praktijk.
Lees meer over het onderzoek en de resultaten op de website van ZonMw, in het infoblad van TNO en bekijk de eindrapportage van het onderzoek met de resultaten.

Één gezamenlijke taal in de zorg voor jeugd
In de regio Haaglanden wordt sinds 2014 gebruik gemaakt van de GIZ-methodiek. Vanuit de Academische werkplaats Samen voor de Jeugd heeft TNO de ontwikkelbehoeften en belemmerende en bevorderende factoren van de methodiek onderzocht. Wat is er nodig om met de GIZ een fundering te leggen voor gezamenlijke taal in de hele Haaglanden regio?
Lees meer over dit onderzoek in het TNO rapport

Digitale GIZ
Ook de GIZ-methodiek gaat met zijn tijd mee. In 2017 is een meerjarig project gestart waarbij een digitale versie van de GIZ-methodiek ontwikkeld wordt. Deze digitale GIZ wordt vervolgens getoetst voor gebruik in de praktijk.
Meer over dit onderzoek kan je lezen in deze factsheet en in de samenvatting van het onderzoek.

Meer weten?

Nynke Steenbergen

adviseur

Lees meer over Nynke Steenbergen

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.