Wat is MAZL?

MAZL is een methodiek voor een integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het MBO. Schoolmedewerkers, jeugdartsen en leerplichtambtenaren hebben samen aandacht en zorg voor leerlingen met ziekteverzuim, waardoor problematiek vroegtijdig in beeld komt.

MAZL staat voor Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen. Met MAZL wordt er proactief gereageerd op ziekteverzuim signalen. De scholen, JGZ-instellingen en gemeenten werken autonoom samen om snel de problematiek te herkennen en een passende oplossing te bieden.

Zorgwekkend ziekteverzuim wordt door de school vroegtijdig gesignaleerd: vier ziekmeldingen in twaalf weken of een zevende schooldag aaneengesloten. Wanneer dit het geval is voert de school een eerste gesprek met de leerling en ouders. Het doel om samen met hen te kijken naar hoe de school kan ondersteunen.

Indien nodig vraagt de school bij de jeugdarts een MAZL-consult aan. De jeugdarts bespreekt en onderzoekt dan de gezondheidsklachten van de leerling en redenen van ziekteverzuim. Samen met de leerling en ouders wordt dan de gewenste begeleiding of zorg bepaald. Ook adviseert de jeugdarts over deelname aan het lesprogramma en de emotionele en/of fysieke belastbaarheid, een re-integratievoorstel en eventuele gewenste aanpassingen.

Wanneer het ziekte verzuim onnodig voortduurt, vraagt de school aan de leerplichtambtenaar om mee te denken en zo nodig de leerplicht te handhaven. 

Stappenplan

Jeugdartsen voeren deze interventie uit in samenwerking met de school en de leerplichtambtenaar. De school signaleert. de jeugdarts adviseert, de leerplichtambtenaar handhaaft. Het volgende stappenplan wordt hierbij gehanteerd:

  1. Aannemen van de ziekmelding bij de receptie
  2. Contact opnemen met ouders na ziekmelding
  3. De school gaat in gesprek bij zorgwekkend ziekteverzuim
  4. De school vraagt een consult aan bij de jeugdarts
  5. Het consult bij de jeugdarts
  6. De school monitort het ziekteverzuim, en monitort samen met de jeugdarts de uitvoering van het 'plan van aanpak'

Lees ook het nieuwsbericht 'Aan de slag met schoolverzuim'

Deel dit met je netwerk

Handboek MAZL

Er is een nieuw handboek ontwikkeld: een interactief, digitaal document voor iedereen die geïnteresseerd is in MAZL en aan de slag gaat met de implementatie hiervan.

Bekijk het handboek

Contactpersoon
M@ZL