Achtergrond

De effectieve interventie M@ZL richt zich op het inventariseren van de oorzaken van het ziekteverzuim en het aandragen van oplossingen.

In 2006 stapte een VMBO school naar GGD West-Brabant met het probleem dat ze niet zo goed wisten hoe ze hun zieke leerlingen het beste konden ondersteunen. Vandaar dat zij toen samen met de school, de leerplichtambtenaar en de jeugdarts een methode ontwikkelden: M@ZL. In het schooljaar 2007/2008 werd gestart met een pilot en in 2010 werd de interventie opgenomen in de databank effectieve interventies.

Yvonne Vanneste (toen jeugdarts bij GGD West-Brabant en nu als adviseur werkzaam bij het NCJ) vond het maar raar dat er geen interventie was ontwikkeld voor leerlingen die langdurig of vaak ziek zijn. Zij heeft dan ook de M@ZL-methodiek ontwikkeld en promoveerde op ziekteverzuimbegeleiding van leerlingen.

 

Voor wie?

De interventie is in eerste instantie ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs en later doorontwikkeld voor het MBO. Beide interventies zijn inmiddels opgenomen in de databank effectieve interventies. Op dit moment wordt ook de inzet in het basisonderwijs onderzocht.

Effectiviteit

Het interventieonderzoek heeft laten zien dat bij het aanhouden van de M@ZL-criteria voor verwijzing naar de jeugdarts (elke vierde ziekmelding in twaalf schoolweken of vanaf de zevende schooldag aaneengesloten), het merendeel van de leerlingen psychosociale problemen heeft en problemen ondervindt in de thuissituatie of op school. De leerlingen worden door de jeugdarts vroegtijdig en goed bereikt, en het ziekteverzuim neemt - op zowel korte als lange termijn- significant af, vergeleken met een controlegroep. Als de criteria voor verwijzing naar de jeugdarts niet gehanteerd worden blijkt de inzet van de jeugdarts net zo effectief te zijn, maar komen de leerlingen later in beeld bij de jeugdarts. Ook is M@ZL onderzocht op kosteneffectiviteit. Daaruit blijkt dat de opbrengst met M@ZL vijfmaal hoger is dan de kosten. 

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon
M@ZL

Nathalie Drost

Telefoon: 06 - 53 97 55 82

E-mail: mazl@ncj.nl