M@ZL

Om schoolverzuim aan te pakken is er op dit moment één beproefde methodiek: M@ZL. Dit is een methodiek voor een integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren in het voortgezet onderwijs en het MBO. Kenmerkend is de samenwerking tussen JGZ-organisaties, scholen en leerplicht. 

Wat is M@ZL?


M@ZL is een beproefde methodiek voor een integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren in het voortgezet onderwijs en het MBO.

Lees meer over de M@ZL-methodiek

Implementatie


Om M@ZL goed te implementeren en te borgen biedt het NCJ ondersteuning voor JGZ-organisaties en jeugdartsen.

Implementatie van M@ZL

Kosten en baten


Aan het succesvol implementeren van M@ZL zijn een aantal randvoorwaarden verbonden. Wanneer hier aan voldaan wordt kan M@ZL voorkomen dat jongeren vroegtijdig schoolverlaten. 

Bekijk de randvoorwaarden


Achtergrond

De effectieve interventie M@ZL richt zich op het inventariseren van de oorzaken van het ziekteverzuim en het aandragen van oplossingen.

Lees over het ontstaan van M@ZL

JGZ Preventieagenda

M@ZL is een methodiek om schoolverzuim tegen te gaan. Schoolverzuim is een van de thema's van de JGZ Preventieagenda.  

Lees meer over de aanpak schoolverzuim

Contactpersoon
M@ZL

Nathalie Drost

Telefoon: 06 - 53 97 55 82

E-mail: mazl@ncj.nl