Makkelijker leren

Leren lijkt iets heel normaals. Iets dat er gewoon bij hoort. Toch staat het in de top 3 van stress bij jongeren. Iets nieuws leren kost veel energie. Ook kan het heel frustrerend zijn om iets nog niet te kunnen. Dat geldt zeker voor jongeren. Die willen niet graag afhankelijk en kwetsbaar zijn. Tijdens de lessen leren leerlingen hoe leren in hun brein werkt en hoe ze het leren kunnen beïnvloeden. Het gaat over het nut van herhalen, over motivatie, afleiding en omgaan met fouten. Hoe je ‘fouten’ kunt gaan zien als iets dat je NOG niet kan.   

De lessenserie 'Makkelijker leren' gaat over:

  1. Hoe leren werkt: de kracht van herhalen
  2. Leren laten lukken: het stellen van grote en kleine doelen
  3. Leren met aandacht: het belang van focus en goede conditie
  4. Leren van fouten: weten wat je nog niet weet of kan.

Het doel van deze lessenserie is dat jongeren zichzelf én anderen beter begrijpen en meer grip krijgen op hun situatie. De theorie is verwerkt in animatiefilms. Na het kijken van de films krijgen ze in de klas opdrachten om na te denken over zichzelf en opdrachten om er met elkaar over te praten. Zo kunnen ze de theorie toepassen op hun eigen situatie, krijgen ze handelingsperspectief om leren makkelijker te maken, wordt stress door leren bespreekbaar en wordt de onderlinge band versterkt.

De lessenserie is kosteloos te downloaden en bestaat uit 4 lessen van ieder 25 tot 40 minuten.

Je ontvangt:

  • Docentenhandleiding
  • Powerpoint presentatie
  • Opdrachtbladen
  • Links naar de films en informatiemateriaal voor de ouders.

Bekijk schematisch overzicht lessen

 

Voor ouders

De informatie voor ouders is belangrijk ter ondersteuning van de lessen op school. Voor ouders is er een speciale pagina. Daar vinden ze een film over het lesmateriaal en tips over over mentale gezondheid bij jongeren en de vragen die ouders daarover hebben.

Vraag het lespakket aan

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon
Je Brein de Baas?!

Mark Weghorst

Telefoon: 06 - 25 39 01 13

E-mail: jebreindebaas@ncj.nl