Gelukkig in de groep

Jongeren zitten in de levensfase waarin ze wat afstand nemen van thuis en zich meer met anderen verbinden. Die ruimte hebben ze nodig om te kunnen ontdekken wie ze zijn, bij wie ze passen en wat ze leuk vinden. Dat kan heel veel plezier geven, maar ook ingewikkeld zijn en stress geven. Zowel online als offline. Stress op school heeft dan ook vaak te maken met de relaties met klas- en schoolgenoten. Jongeren hebben behoefte aan handvatten hiermee om te gaan.

De lessenserie 'Gelukkig in de groep' gaat over:

  1. Je brein en de ander, hoe je anderen kunt begrijpen
  2. Jij in de groep: het effect van groepsdruk
  3. Jij en ruzie: de bril waarmee je kijkt
  4. Complimenten en kritiek: omgaan met het oordeel van de ander

Het doel van deze lessenserie is dat jongeren zichzelf én anderen beter begrijpen en meer grip krijgen op hun situatie. De theorie is verwerkt in animatiefilms. Na het kijken van de films krijgen ze in de klas opdrachten om na te denken over zichzelf en opdrachten om er met elkaar over te praten. Zo kunnen ze de theorie toepassen, krijgen ze nieuwe handelingsperspectieven, worden problemen makkelijker bespreekbaar en wordt de onderlinge band versterkt

Deze lessenserie is kosteloos te downloaden en bestaat uit vier lessen van ieder 25-40 minuten.

Je ontvangt:

  • Docentenhandleiding
  • Powerpoint presentatie
  • Opdrachtbladen
  • Links naar de films en informatiemateriaal voor de ouders.

Bekijk schematisch overzicht lessen

 

Voor ouders

De informatie voor ouders is belangrijk ter ondersteuning van de lessen op school. Voor ouders is er een speciale pagina. Daar vinden ze een film over het lesmateriaal en tips over over mentale gezondheid bij jongeren en de vragen die ouders daarover hebben.

Vraag het lespakket aan

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon
Je Brein de Baas?!

Mark Weghorst

Telefoon: 06 - 25 39 01 13

E-mail: jebreindebaas@ncj.nl