Nieuws 28 november 2018

Werkconferentie over vakmanschap: De kracht van kwetsbaarheid en rebellie

Rond de twintig managers en professionals uit de jeugdgezondheidszorg waren donderdagmiddag 22 november bij het NCJ te gast om het te hebben over waardevol vakmanschap. Ze nemen deel aan een try out-programma waarmee het NCJ wil bijdragen aan de ontwikkeling van alle JGZ-professionals.

De kracht van kwetsbaarheid en rebellie

Jos van der Horst, veranderkundige ging met de aanwezige JGZ-managers en -professionals in een participerende bootcamp aan de slag met de verandervragen uit de JGZ-praktijk.

Er is een ‘reset’ nodig waarbij mensen opnieuw hun eigen waarden verbinden met die van de organisatie. Hoe ondersteun je de mensen waarmee je werkt daarbij, maar ook: hoe ondersteun je jezelf in je werk. Waar vind je steun en hoe blijf je verbonden met dat wat echt belangrijk is in je werk. Hoe geef je het goede voorbeeld? Hoe kun je de goede dingen op de goede manier doen? Met verschillende praktische opdrachten werden de aanwezigen aan het werk gezet, op een ander been gezet en werden ze meegenomen in het denken over waarden en overtuigingen. Welke barrières liggen in de weg en wat is nodig om ze op te lossen.

Try out

Het programma op de werkconferentie was een try out waarin een van de mogelijkheden om vakmanschap te versterken geprobeerd werd. Er volgen nog een paar try outs van dit programma (o.a. op het aanstaande kennisnetwerk van 10 december 2018. Op deze en op andere manieren dragen we bij aan de JGZ-ontwikkeling.

Managers over Vakmanschap

Anouska Knoef, manager jeugdgezondheidszorg bij GGD IJsselland over Vakmanschap: ‘Vakmanschap ligt mij ongelofelijk na aan het hart, ik vind het belangrijk dat professionals de ruimte nemen!’

Ingrid Coenen, manager publieke gezondheid bij GGD Noord- en Oost-Gelderland over Vakmanschap: ‘Vakmanschap kun je vergelijken met een familie’

JGZ Vakmanschapsagenda

Vakmanschap is meer dan professionaliteit. Professionaliteit gaat over kennis en vaardigheden. Vakmanschap gaat over ervaring opdoen, blijven leren en werken vanuit waarden. Het ademt kwaliteit en passie en is een voorwaarde voor de beste jeugdgezondheidszorg (JGZ). Het NCJ wil vakmanschap de komende jaren agenderen en samen met de JGZ de discussie aanwakkeren en een visie op vakmanschap opstellen en uitdragen.

Bekijk het themadossier JGZ Vakmanschapsagenda >

Waardevol Vakmanschap

Waardevol Vakmanschap is één van de drie strategische beleidsthema’s in ons meerjarenbeleidsplan 2019-2022.

Bekijk het meerjarenbeleidsplan >

Bekijk ook:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.