JGZ Vakmanschapsagenda

Vakmanschap is meer dan professionaliteit. Professionaliteit gaat over kennis en vaardigheden. Vakmanschap gaat over ervaring opdoen, blijven leren en werken vanuit waarden. Het ademt kwaliteit en passie en is een voorwaarde voor de beste jeugdgezondheidszorg (JGZ).

Het NCJ wil vakmanschap de komende jaren agenderen en samen met de JGZ de discussie aanwakkeren en een visie op vakmanschap opstellen en uitdragen.

Aandacht

Waarom is het nodig om zo expliciet aandacht te vragen voor vakmanschap? Hoe kan vakmanschap bijdragen aan een sterke jeugdgezondheidszorg (JGZ)? 

Lees meer

Wat is vakmanschap?

Vakmanschap is meer dan professionaliteit. Professionaliteit gaat over kennis en vaardigheden. Vakmanschap gaat over ervaring opdoen, blijven leren en werken vanuit gemeenschappelijk waarden.

Meer over vakmanschap

Waardengedreven

Werken vanuit gemeenschappelijke waarden zorgt voor een verbonden, sterke, uitgedaagde en meer gemotiveerde JGZ-professional.

Gemeenschappelijke waarden


Samen in beweging

Het NCJ roept de JGZ op om samen met ons in beweging te komen en invulling te geven aan waardengedreven vakmanschap.

Visie op vakmanschap

In dialoog

Hoe denken we ons doel - elke jeugdige kan zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk opgroeien - te bereiken? En waar zijn we trots op? Het NCJ gaat hierover graag de dialoog aan met de JGZ.

Samen werken aan actieplan

Contactpersoon

Yvonne Vanneste

Telefoon: 06 - 83 77 83 91

E-mail: yvanneste@ncj.nl