Nieuws 6 november 2014

Terugtrekking JGZ richtlijn Methodiek Onderzoek Scoliose

De JGZ-richtlijn Methodiek Onderzoek Scoliose is door de Richtlijnadvies- en -autorisatie Commissie (RAC) teruggetrokken. Reden is dat screening op scoliose geen onderdeel meer uitmaakt van het nieuwe Basispakket Jeugdgezondheidszorg en de bevindingen van een onderzoek van TNO, gepresenteerd in het rapport ‘Wel of niet screenen op scoliose’ (februari 2014).  Dit heeft geleid tot het besluit van de RAC om de verouderde richtlijn uit 2003 niet te herzien maar terug te trekken.  

Onderzoek
Het ministerie van VWS heeft TNO opdracht gegeven te onderzoeken of een eerder advies dat de screening op Idiopathische Adolescenten Scoliose (IAS) niet in het  Basistakenpakket JGZ hoort, voldoende onderbouwd was.  In het onderzoek van TNO is systematisch gezocht naar wetenschappelijke literatuur om na te gaan of screening op IAS al dan niet gerechtvaardigd is.  Uit de onderzoeksbevindingen wordt de conclusie getrokken dat screening op scoliose mogelijk niet effectief is, als gevolg van de lage validiteit van de test en het moeilijk te voorspellen natuurlijk beloop. Hierdoor is het niet mogelijk de juiste leeftijd voor screening vast te stellen, of na te gaan wanneer behandeling nodig is. Daarnaast zijn er duidelijke nadelen van de screening, onder andere als gevolg van het hoge aantal fout-positieven en fout-negatieven. TNO stelt dat bij een screening de voordelen moeten opwegen tegen de nadelen. Download hier het TNO rapport. 

Autorisatie van JGZ-richtlijnen
Richtlijnen voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ) worden inhoudelijk geautoriseerd door de  beroepsverenigingen in de JGZ ( AJN, V&VN fractie Jeugd en NVDA) en randvoorwaardelijk door de brancheorganisaties in de JGZ (ActiZ en GGD/GHOR Nederland). Gezamenlijk vormen zij de vaste en autoriserende leden van de RAC. Het NCJ heeft de taak om de regie te voeren op de ontwikkeling, publicatie, implementatie, het beheer en het onderhoud van JGZ-richtlijnen.

De JGZ Standaard Methodiek Onderzoek Scoliose is in 2003 ontwikkeld maar niet actief verspreid en geïmplementeerd. Er was destijds ook geen evidence based informatie over de effectiviteit van de screening gevonden. Het advies was toen om, wanneer je de rug screent, de in de richtlijn beschreven methode te volgen of helemaal niet te screenen. 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.