Nieuws 10 februari 2023

Samenwerking JGZ en kinderopvang in webinar ‘Taalrijke omgeving stimuleren’

Een taalrijke omgeving is voor kinderen essentieel om met gelijke kansen te kunnen starten in het basisonderwijs. Daarom heeft het NCJ met partners uit het Landelijk Netwerk Geletterdheid (LNG) verschillende webinars georganiseerd. Op 30 januari 2023 organiseerden we het webinar ‘Taalrijke omgeving stimuleren kinderopvang en JGZ’. Met ruim 1100 kijkers was het webinar een groot succes!

Positieve evaluatie

85%

gaf aan door het webinar meer bewust te zijn geworden van het belang van een taalrijke leer-en leefomgeving voor kinderen.

93%

gaf aan het webinar te adviseren aan anderen.

82%

gaf aan dat het webinar praktische tips heeft opgeleverd die zij direct in hun werk kunnen gebruiken.

De verborgen schat van routine momenten

Drie verschillende sprekers deelden kennis, tips en inspireerden over hoe je een taalrijke omgeving kunt creëren door de dag heen en geïntegreerd in je dagelijkse werkzaamheden.

Webinar en presentaties terugkijken

Hieronder vind je de linkjes naar het webinar, de presentaties en de veelgestelde vragen.

  • Het webinar is terug te kijken via deze link. Het stuk van Ietje Corman is opnieuw opgenomen omdat de internetverbinding tijdens het webinar instabiel was. Als je je registreert om het webinar terug te kijken dan ontvang je automatisch ook de link naar de opname van Ietje.
  • De presentatie van Saskia ten Houten van Stichting Lezen en Schrijven vind je hier.
  • De presentatie van Denise Bontje vind je hier.
  • Hier vind je de veelgestelde vragen en de antwoorden.

Droom

Deze samenwerking is slechts het begin en smaakt naar meer. Zo deelde jeugdverpleegkundige en JGZ-ambassadeur Wilma Helmantel haar droom als het gaat om de samenwerking tussen de JGZ en kinderopvang. In de evaluaties was te lezen dat haar droom veel bijval kreeg:

“Meer de samenwerking opzoeken. Sneller contact zoeken, de telefoon pakken bij vragen, bij elkaar op bezoek gaan en nog directer met JGZ afstemmen om elkaars kwaliteiten beter in te kunnen zetten” werd veelal genoemd. Naast “Bekend en bereikbaar zijn voor elkaar en als partners gezamenlijk kijken hoe ouders betrokken en ondersteund kunnen worden bij het creëren van een taalrijke omgeving.” Er was ook veel bijval voor “een JGZ die vanuit een kinderopvanglocatie werkt, vast of wekelijks, maar in ieder geval dichtbij”.

Ook de droom van Myrthe van Gurp en Loes Ypma vanuit de kinderopvang werd als een uitnodiging en stimulans gevoeld dat dromen echt waar kunnen worden.

Landelijk Netwerk Geletterdheid

In 2021 is het NCJ, als vervolg op de JGZ pilots ‘Op weg naar een geletterde generatie‘, gestart met het Landelijk Netwerk Geletterdheid (LNG). Een netwerk van 65 bondgenoten die naast hun individuele werk zich ook gezamenlijk inzetten voor het voorkomen van laaggeletterdheid. De ambitie is dat alle kinderen de kans krijgen op een gezonde taal- en spraakontwikkeling. Zodat zij taalvaardig kunnen starten in groep 1. Dat betekent dat er een belangrijke rol is weggelegd voor de geboorteketen, kinderopvang en JGZ, naast ouders.

Met het organiseren van twee webinars (zie ook het webinar ‘Taalstimulering in de geboortezorg’) hebben zij een steentje bijgedragen. Niet alleen aan het creëren van een taalrijke leer- en leefomgeving voor kinderen, maar zeker ook aan het versterken van de onderlinge samenwerking tussen partners. Hoe gezonder de omgeving waarin je opgroeit, hoe groter je kans op veilig, gezond en kansrijk opgroeien: “It takes a healthy village to raise a healthy child”.

Meer informatie?

Wil je meer weten over samenwerking tussen de jeugdgezondheidszorg en de kinderopvang of wil je meer weten over de preventie van laaggeletterdheid? Neem contact op met NCJ-adviseur Ellen-Joan Wessels via ejwessels@ncj.nl of 06-13276762.

Bekijk ook:

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.