Nieuws 3 maart 2020

Resultaten pilot ‘Op weg naar een geletterde generatie’

Vandaag reikt H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden de TaalHeldenprijzen uit aan mensen die zich op een unieke manier inzetten voor een geletterd Nederland. Een mooi moment voor het NCJ en Stichting Lezen & Schrijven (L&S) de resultaten te delen van de uitgevoerde pilot ‘Op weg naar een geletterde generatie’. Met de pilot zijn belangrijke stappen gezet op weg naar een samenleving waarin laaggeletterdheid niet langer van generatie op generatie wordt doorgegeven. Door de pilot werd onder meer duidelijk dat bewustwording van laaggeletterdheid bij alle betrokkenen van essentieel belang is en dat het van belang is dat iedereen hierin investeert.

Bekijk het rapport Op weg naar een geletterde generatie >

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Dat staat gelijk aan ongeveer 1 op de 6 mensen. Laaggeletterdheid is gerelateerd aan gezondheidsproblemen en laaggeletterden hebben vaker last van bepaalde ziekten en aandoeningen, zoals astma, diabetes, kanker, hartinfarcten en psychische problemen. Als kwetsbare ouders zo vroeg mogelijk begeleiding en ondersteuning krijgen, kan het kind alsnog een goede start krijgt. Bovendien heeft dit positieve gevolgen voor de gezondheid van de ouder en zijn of haar maatschappelijke participatie. Bekijk de actuele feiten

Maak bespreekbaar, creëer netwerken en verbindt landelijk

Met elk een eigen, praktijkgerichte aanpak gaven drie JGZ-organisaties eigen richting aan de pilot. De pilots leverde waardevolle informatie op drie geformuleerde aandachtsgebieden:

1. Signaleren van laaggeletterdheid bij ouders door JGZ-professionals

De ervaring uit de pilots laat zien dat het bespreekbaar maken van laaggeletterdheid óók voor professionals moeilijk is. De ontwikkelde contextgerichte vragen als ook de bevinding dat het 2-weken gesprek zich goed leent voor een gesprek over basisvaardigheden bieden stevige handvatten voor het signaleren van laaggeletterdheid in de toekomst. Uit de pilots volgt tevens dat het herhaaldelijk aanbieden van informatie en opfrissen van kennis over laaggeletterdheid – door middel van training en intervisie – absoluut noodzakelijk zijn.

2. Ouders ondersteunen bij taalstimulering en waar nodig doorverwijzen naar passend aanbod

Het realiseren van contact en samenwerking tussen de JGZ en de regionale/lokale taalnetwerken is een belangrijke ontwikkeling voor het bevorderen van taalstimulering voor en door ouders. Wanneer deze netwerken goed zijn verbonden is het voor JGZ-professionals – die niet in alle gevallen de tijd en ruimte hebben om de nodige taalstimulering te bieden – gemakkelijker om een warme overdracht te realiseren.

3. Inbedden van taalstimulering in het werkproces van de JGZ 

Gedurende het project heeft de inbedding van taalstimulering en aandacht voor laaggeletterdheid bij ouders in het werkproces van de JGZ gedeeltelijk vorm gekregen. De pilots zijn immers nog in volle gang. Uit het project is wel duidelijk geworden dat inbedding in landelijke ondersteuningsproducten, zoals richtlijnen, interventies en methodieken, een goede manier kunnen zijn om taalstimulering structureel een plek te geven in de JGZ-werkwijze.

Verder ‘op weg naar een geletterde generatie’

De drie JGZ-organisaties die hebben deelgenomen aan het project zijn vastberaden hun activiteiten voort te zetten. Maar inzet van alle JGZ-organisaties is gewenst om laaggeletterdheid aan te pakken en daarmee de intergenerationele overdracht een halt toe te roepen. Wil jouw JGZ-organisatie zich ook extra inzetten op dit onderwerp? Hieronder een aantal links naar meer informatie om aan de slag te gaan.

Bekijk de inspiratiepagina geletterdheid > 

TaalHeldenprijzen

H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden, Oprichter van Stichting Lezen & Schrijven, reikt sinds 2015 jaarlijk prijzen uit aan mensen die zich op een unieke manier inzetten voor een geletterd Nederland. Daarmee worden zij bedankt voor hun uitzonderlijke prestaties. Lees meer

Contact of meer informatie?

Voor meer informatie over de gehouden pilots kun je contact opnemen met NCJ-adviseur Ellen-Joan Wessels. Wil je als JGZ-organisatie ook versterkt inzetten op het belang van geletterdheid of ben je hier mee bezig? Laat het ons weten. Deel best practices en/of ervaringen. Samen brengen we het belang van geletterdheid en de ontwikkeling van het kinder verder.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.