Nieuws 13 oktober 2017

Regeerakkoord bevestigt koers JGZ Preventieagenda

Het NCJ is blij met de steun voor de Preventieagenda in het regeerakkoord van kabinet Rutte lll. Voor preventie en gezondheidsbevordering is deze kabinetsperiode 170 miljoen euro beschikbaar, daarna 20 miljoen per jaar.

Het regeerakkoord steunt de aanpak van roken (het realiseren van een rookvrije generatie), het tegengaan van overgewicht en zet in op preventie van en ondersteuning bij ondebedoelde (tiener)zwangerschappen. Daarnaast bevordert het akkoord het inzetten van bewezen effectieve interventies en wordt aanvullend onderzoek gedaan naar waar kennis over effectiviteit nog ontbreekt. Ouders kunnen rekenen op extra ondersteuning: binnen bestaande kaders, met meer aandacht voor hechtingsproblematiek en opvoeding. Vroegtijdige signalering en open gesprekken over vermoedens van mishandeling en geweld krijgen meer aandacht in sociale wijkteams en de jeugdgezondheidszorg. Daarnaast wordt de forensische kennis op het terrein van kindermishandeling versterkt. Om te voorkomen dat kinderen tussen wal en schip vallen, willen we het aantal thuiszitters fors beperken en verzuim eerder signaleren en aanpakken.

JGZ is betrouwbare en impactvolle bondgenoot
Igor Ivakic (directeur NCJ) is blij met de impuls op preventie in het regeerakkoord: ‘Goed om te lezen dat de politiek in Den Haag met ons eens is dat preventie voorsprong creëert voor ieder kind. De ambitie van dit regeerakkoord geeft wind in de zeilen van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) om haar Preventieagenda waar te maken. Voor het tegengaan van maatschappelijke uitdagingen als Kindermishandeling, Schoolverzuim en Armoede is de JGZ een betrouwbare en impactvolle bondgenoot  voor o.a. onderwijs, gemeenten en jeugdhulp. Door in te zetten op preventie kunnen we ervoor zorgen dat onze gezamenlijke ambitie waarheid wordt: alle kinderen in Nederland groeien veilig, gezond en kansrijk op. JGZ-professionals zien vrijwel alle kinderen van 0 tot 19 jaar (en hun ouders) in Nederland en zijn daarmee een krachtig instrument en betrouwbare bondgenoot om deze ambitie waar te maken. Dit regeerakkoord is een stimulans voor de hele JGZ-sector om door te gaan met de belangrijke taak die zij vervullen voor Nederland.’ Aldus Igor.

JGZ Preventieagenda
Samen met ActiZ Jeugd en GGD GHOR Nederland ontwikkelde het NCJ de JGZ Preventieagenda. In de JGZ Preventieagenda staan vier pijlers centraal: Ouderschap, Hechting, Weerbaarheid en Gezondheid. Door stevig in te zetten op deze pijlers en krachten te bundelen met andere JGZ-organisaties en bondgenoten zoals onderwijs, jeugdhulp en huisartsen kan de JGZ hardnekkige maatschappelijke vraagstukken te lijf gaan. Bekijk de JGZ Preventieagenda

Maak preventie bespreekbaar
Bespreek de Preventieagenda in de eigen organisatie en daarbuiten. Neem voor advies op maat gerust contact met ons op als je een situatie wilt voorleggen. En lees meer over de JGZ Preventieagenda via onderstaande links:

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.