Aanpak Kindermishandeling

Kindermishandeling komt nog altijd veel voor in Nederland. Jaarlijks zijn er bijna 119.000 jeugdigen die hiermee te maken hebben.

Het is belangrijk dat je als JGZ-professional kennis hebt van signalen en risicofactoren en weet hoe je moet handelen wanneer die bij jeugdigen en hun ouders voorkomen.

Actieplan

De sector jeugdgezondheidszorg (JGZ) omarmt de Preventieagenda. Eén van de onderdelen daaruit is het actieplan preventie Kindermishandeling Jeugdgezondheidszorg. 

Lees verder

Landelijke co├Ârdinatiegroep

De uitvoering van de concrete activiteiten rondom de preventie van kindermishandeling vereist een bundeling van krachten in het
JGZ-veld. Hiervoor is de Landelijke Coördinatiegroep Preventie en Aanpak Kindermishandeling JGZ gevormd.

Lees verder

Toolkit

In de toolkit vind je o.a. verwijzingen naar websites met gerelateerde informatie en voorbeelden van overeenkomsten tussen Veilig Thuis organisaties en de JGZ.

Ga naar de toolkit


JGZ Preventieagenda

Aanpak Kindermishandeling is één van de thema's van de JGZ Preventieagenda. Blijf op de hoogte door je aan te melden voor de Preventieagenda nieuwsbrief.

Meld je aan

Contactpersoon

Marga Beckers

Telefoon: 06 - 53 97 53 19

E-mail: mbeckers@ncj.nl