Nieuws 23 juli 2021

‘In de wieg al op achterstand’ Volkskrant artikel over kansenongelijkheid

Vandaag publiceerde Volkskrant het artikel ‘In de wieg al op achterstand: bij baby’s van 4 maanden is de ongelijkheid reeds te zien’. Een artikel dat laat zien dat kinderen uit arme gezinnen al vroeg op achterstand komen. Dit is gebleken uit nieuw Rotterdams onderzoek met gegevens van 153 duizend kinderen. Arme baby’s zijn vaker zwaarder, arme peuters hebben vaker een taalachterstand, arme tieners vaker psychosociale problemen. Mirjam Jobse, verpleegkundig specialist, vertelt in het artikel ook over de rol die zij ziet voor de JGZ.

Lees het artikel op Volkskrant.nl >

Kansenongelijkheid vroeg tegengaan

Om kansenongelijkheid tegen te gaan moet je er vroeg bij zijn, eigenlijk al voor de conceptie. Maar in ieder geval zo vroeg mogelijk in de zwangerschap. De invloed van een kwetsbare situatie in een gezin tijdens de zwangerschap is vanuit de praktijk heel bekend en herkenbaar. Ook onderzoek, o.a. van prof. T. Roseboom toont dit aan.

Met VoorZorg kan zorg en ondersteuning geboden worden aan aanstaande moeders in een kwetsbare situatie. VoorZorg is een opvoed-, leefstijl, gezondheids- en ontwikkelingsondersteuningsprogramma, gericht op vrouwen die zwanger zijn en te maken hebben met een opeenstapeling van problemen. Zij krijgen intensieve preventieve ondersteuning door een speciaal opgeleide VoorZorgverpleegkundige tijdens hun zwangerschap en de eerste twee levensjaren.

Lees meer over VoorZorg

Vrijdag 23 juli 2021 was VoorZorgverpleegkundige Wendy te zien met moeder Vanessa in het NOS journaal. Zij vertellen over hun ervaringen met VoorZorg. Het item over VoorZorg begint bij 9 minuten en 10 seconden. Bekijk de uitzending

Interventies in de jeugdgezondheidszorg

Voor een kind is een emotioneel sensitieve, vertrouwde en beschikbare persoon belangrijk om zich aan te hechten. Daarnaast is een stabiele veilige leefomgeving, van waaruit het kind positieve interacties met de hechtingsfiguur kan aangaan, essentieel voor een gezonde ontwikkeling, dit alles is niet vanzelfsprekend voor gezinnen in kwetsbare situaties. Deze gezinnen hebben stabiele steun nodig.

Kinderen die veilig gehecht zijn ontwikkelen meer zelfvertrouwen, voelen dat ze de moeite waard zijn en weten dat ze kunnen rekenen op de steun van hun primaire opvoeders. Vanuit een veilige hechting kan een kind anderen leren te vertrouwen. Een veilige hechting gaat samen met het een positief zelfgevoel, veerkracht en weerbaarheid bij kinderen.

Door interventies aan te kunnen bieden die bewezen effectief zijn, kan de JGZ jeugdigen en ouders de steun geven die zij nodig hebben. Maatschappelijke uitdagingen worden gezamenlijk met de gemeenten en netwerkpartners opgepakt.

Nieuwe ontwikkelingen en vragen willen we aangaan met al bewezen effectieve interventies, waarbij we de werkzaamheid van de aanpassingen onderzoeken.

Lees meer over JGZ-interventies >

Evaluatie en doorontwikkeling VoorZorg
Lees meer over het evaluatieonderzoek ten behoeve van de hererkenning van VoorZorg >
Lees meer over het evaluatieonderzoek naar VoorZorg-Verder >

Op dit moment wordt VoorZorg op basis van vragen uit het veld doorontwikkeld, voor zeer kwetsbare zwangeren die al kinderen hebben, en daar negatieve opvoedervaringen mee hebben (VoorZorg 2) en zeer kwetsbare zwangeren die pas tussen 28 weken zwangerschap en 6 weken postpartum in beeld komen van de hulpverlening (VoorZorg Late Start). Bij het eerdere onderzoek was deze doelgroep niet betrokken. De inhoud wordt door het Nederlandse Centrum Jeugdgezondheid ontwikkeld en het Verwey-Jonker Instituut onderzoek de impact en effectiviteit. Wil je ook VoorZorg in jouw gemeente? Neem dan contact op met het NCJ via voorzorg@ncj.nl. Is er al VoorZorg in uw gemeente en wil je meer weten over of meedoen aan het onderzoek, neem dan contact op met Frouke Sondeijker via FSondeijker@verwey-jonker.nl.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.