Nieuws 19 december 2018

Implementatieatelier JGZ-richtlijnen

Dinsdag 20 november 2018 kwam het netwerk van JGZ-richtlijn implementatiefunctionarissen bijeen. De dag was gevuld met uitwisseling tussen organisaties en het opdoen van inspiratie om ook in 2019 een boost te geven aan het werken met JGZ-richtlijnen.

Het netwerk heeft de krachten gebundeld en ging naar huis met concrete tools, vragen en wensen om in hun eigen organisatie verder te verkennen. De opbrengsten van het atelier zijn gebundeld in een digitale terugkoppeling.

BEKIJK DE OPBRENGSTEN VAN HET IMPLEMENTATIEATELIER >

Richtlijnen en vakmanschap

Vakmanschap straal je uit. Daarom is het belangrijk hier regelmatig bij stil te staan en te bedenken wat het betekent voor jou en je collega’s. Hoe komt vakmanschap tot uiting in het werken met richtlijnen? In een tour door het NCJ werd het netwerk aan het denken gezet, om elkaar scherp te houden en aan het denken te zetten. Met de JGZ Vakmanschapsagenda wil het NCJ deze gesprekken in 2019 voortzetten. Diverse functionarissen gaven aan hier graag in de eigen organisatie over door te praten.

Aan de slag met (toets)vragen en casuïstiek

Lisette van Dongen (UMC Utrecht) nam het netwerk mee in de wereld van (toets)vragen. Zij liet zien dat het maken van goede vragen en korte casuïstiek essentieel is om professionals hun kennis over richtlijnen te monitoren. In een workshop gingen deelnemers aan de slag met een aantal nieuwe vragen voor de succesvolle pilot van het JGZ-richtlijnenspel.

Project ‘Richtlijnen slimmer en sneller’

Annet Cornelisse, staf- en jeugdverpleegkundige bij GGD Fryslân, presenteerde de eerste opbrengsten van diverse werksessies over concrete verbeteracties in het proces van JGZ-richtlijnontwikkeling en -implementatie. In het project is input verzameld van JGZ-professionals, staf en management, richtlijnontwikkelaars, Zonmw en het NCJ. Als impressie heeft de GGD een filmpje gemaakt over de werksessies. Ook wordt gewerkt aan een rapportage met aanbevelingen voor verbetering van het proces.

In 2019 gaat het NCJ aan de slag met het inrichten van diverse ‘mini-ateliers’. De inhoud en implementatievraagstukken van recent gepubliceerde JGZ-richtlijnen staan tijdens deze ateliers centraal. Gedurende het hele jaar kunnen netwerkleden vragen en informatie delen via de online community en is het NCJ beschikbaar voor vragen over JGZ-richtlijnen.

Bekijk ook:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.