Richtlijnen in ontwikkeling

JGZ Richtlijnen worden ontwikkeld binnen het ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg. De richtlijnen helpen bij uniform en wetenschappelijk onderbouwd werken in de JGZ.

De beroepsverenigingen AJN, V&VN vakgroep jeugd en NVDA zijn eigenaar van alle JGZ richtlijnen. Samen met ActiZ Jeugd, GGD GHOR Nederland, ZonMw, VNG en het NCJ hebben zij een proces ontwikkeld waarop JGZ Richtlijnen worden ontwikkeld, geïmplementeerd en onderhouden worden. Dit proces is vastgelegd in een notitie. Elke partij heeft een eigen rol in dit proces. De beroepsgroepen en brancheorganisaties zijn verenigd in de Richtlijn Advies- en Autorisatie Commissie (RAC). Het NCJ is samen met ZonMw regievoerder op het proces en stimuleert implementatie van de JGZ Richtlijnen.

> Bekijk de Notitie Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg

Doorontwikkeling

Het ZonMw programma 'Richtlijnen JGZ 2019-2024' werkt toe naar flexibele en modulaire JGZ-richtlijnen. De komende jaren ontstaat een werkwijze voor het omzetten naar, updaten en ontwikkelen van modulaire JGZ Richtlijnen. Dit zorgt voor meer samenhang tussen richtlijn thema's en een continu proces voor JGZ Richtlijn herzieningen. 

JGZ Richtlijnen die toe zijn aan een update worden meegenomen in het ontwikkelproces van een modulaire werkwijze. Feedback over huidige JGZ Richtlijnen worden verzameld door het NCJ om tijdig mee te nemen in herzieningstrajecten.

Planning

Versie: februari 2020. Data voor publicatie is altijd een inschatting. Door wijzigingen in het ontwikkel-, autorisatie- of publicatietraject kan bovenstaande planning anders verlopen. 

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon
JGZ Richtlijnen

Aniek van den Braak

Telefoon: 06 - 13 14 42 60

E-mail: richtlijn@ncj.nl