Voortgang en planning richtlijnen in ontwikkeling

Hier vind je de laatste stand van zaken betreffende de JGZ-richtlijnen die op dit moment in ontwikkeling zijn.  In het schema wordt aangegeven wanneer een aantal vaste onderdelen die bij elke richtlijn tijdens de ontwikkeling zijn gepland, zoals de praktijktest en de landelijke commentaarronde. Ook wordt aangegeven wanneer de autorisatie, publicatie en de start van de implementatie ondersteuning wordt verwacht.

De wijze waarop de JGZ-richtlijnen tot stand komen, geïmplementeerd en onderhouden staat in de Notitie Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg. Deze notitie is tot stand gekomen in samenwerking en met instemming van de beroepsverenigingen in de JGZ (AJN, V&VN en NVDA), ActiZ, GGD Nederland, ZonMw, VNG en NCJ.

In 2013 is bij ZonMw een vervolgprogramma gestart: Richtlijnen jeugdgezondheidszorg 2013-2018. Binnen dit programma financiert ZonMw de ontwikkeling en herziening van richtlijnen en van producten die de invoering van richtlijnen ondersteunen. Over het programma richtlijnen 2013- 2018 is meer te lezen op de website van ZonMw.

Alle JGZ-richtlijnen worden voorgelegd aan de Vaste Leden van de Richtlijnadviescommissie. De vaste leden (afgevaardigden van de beroepsverenigingen in de JGZ (AJN, V&VN en NVDA), ActiZ, GGD Nederland) hebben naast een adviserende ook een autoriserende taak. Het NCJ brengt alleen richtlijnen uit die door de AJN, de V&VN/fractie jeugd en de NVDA inhoudelijk zijn geautoriseerd en door ActiZ en GGD GHOR Nederland randvoorwaardelijk zijn geautoriseerd.

Alle JGZ-richtlijnen zijn in te zien op de JGZ Richtlijnenwebsite van het NCJ.

 JGZ richtlijn in
ontwikkeling
In de RAC voor praktijktest Praktijktest en commentaarronde Eindconcept in RAC Autorisatie verwacht Publicatie datum
verwacht
Motorische ontwikkeling jan'17 juni - dec '17 apr'17 jun'18 zomer'18
Taalontwikkeling mei'17 jul - okt'17 mei'18 jun-sept'18 medio'18
Visuele stoornissen (update) sept'17 okt - dec'17 voorjaar'18 najaar'18 najaar'18
Extremiteiten nov '17 jan-mei'18 medio '18 medio '19 medio'19
Ondergewicht jan '18 medio '18 medio '18 medio '19 medio'19
Afwijkende lengtegroei (incl. update kleine lengte) sept '17 medio '17-'18 medio '18 medio '19 medio'19
Astma (update) medio '19 medio'20
Houding en bewegen medio '19 medio'20
Ouder-kind relatie medio '19 medio'20

Versie september 2017. Door wijzigingen in het ontwikkel-, autorisatie- of publicatietraject kan bovenstaande planning anders verlopen. Neem voor de meest actuele stand van zaken contact op met het NCJ.

De ontwikkeling en herziening van JGZ-richtlijnen wordt mogelijk gemaakt dankzij financiering van ZonMw in het kader van het programma Richtlijnen jeugdgezondheidszorg.

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Bronwynn Sterkenburg

Telefoon: 06 - 53 97 52 68

E-mail: bsterkenburg@ncj.nl