Richtlijnen in ontwikkeling

JGZ-richtlijnen worden ontwikkeld binnen het ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018. Het doel van het programma is verdere professionalisering en uniformering in de JGZ.

In de Notitie Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg staat hoe JGZ-richtlijnen tot stand komen en hoe ze geïmplementeerd en onderhouden worden. Deze notitie is ontwikkeld in samenwerking met de beroepsverenigingen in de JGZ (AJN, V&VN en NVDA), ActiZ, GGD Nederland, ZonMw, VNG en NCJ.

Lees meer over het ZonMw vervolgprogramma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018.

Alle JGZ-richtlijnen worden voorgelegd aan de Vaste Leden van de Richtlijnadviescommissie. Deze vaste leden, afgevaardigden van de beroepsverenigingen in de JGZ (AJN, V&VN en NVDA), ActiZ, GGD Nederland, hebben naast een adviserende ook een autoriserende taak.

Planning

Er zijn op dit moment meerdere JGZ-richtlijnen in ontwikkeling. In het schema staat wanneer vaste onderdelen, zoals de praktijktest en de landelijke commentaarronde, staan gepland. Ook wordt aangegeven wanneer we de autorisatie, publicatie en de start van de implementatie ondersteuning verwachten.

Versie: mei 2019. Data voor publicatie is altijd een inschatting. Door wijzigingen in het ontwikkel-, autorisatie- of publicatietraject kan bovenstaande planning anders verlopen. 

De ontwikkeling en herziening van JGZ-richtlijnen is mogelijk dankzij financiering van ZonMw in het kader van het programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg.

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Bronwynn Terpstra

Telefoon: 06 - 53 97 52 68

E-mail: bterpstra@ncj.nl