Nieuws 30 maart 2023

Hoe ervaren ouders en jeugdigen de NCJ-interventies?

Er zijn verschillende Evidence Based Practice interventies voor de JGZ in Nederland, waarvan ook enkele direct onder de hoede van het NCJ vallen. Voor zulke interventies is borging en monitoring belangrijk voor het behoud van de EBP-status. Onderdeel daarvan is ook het ophalen van het verhaal van de cliënt. In samenwerking met Avans heeft NCJ dit vorig jaar voor het eerst gedaan. Hoe ervaren ouders een GIZ-gesprek, een Stevig Ouderschap-huisbezoek of een MAZL-consult? Bekijk de creatieve resultaten.

Uit: stripverhaal GIZ-gesprek in de kraamzorg

Borging en monitoring van de kwaliteit van een interventie is belangrijk voor het behoud van de status van bewezen effectiviteit. Vanuit het EBP-perspectief draait het dan niet alleen om een cijfermatige onderbouwing of om behoud van het vakmanschap van de uitvoerenden maar nadrukkelijk ook om de ervaring van de doelgroep – ouders en jeugdigen.

Hoe ervaren zij de interventie? Zijn ze tevreden, voelen ze zich gezien en gehoord, was er een goede verstandhouding met de professional, maar ook: heeft het ze opgeleverd wat met de interventie werd beoogd? Hebben ze nieuwe inzichten gekregen of nieuwe vaardigheden ontwikkeld? Om hier zicht op te krijgen is vanuit het NCJ een interviewguide ontwikkeld, gebaseerd op relevante werkzame elementen van onze interventies, waarmee het verhaal van de cliënt kan worden opgehaald.

Samenwerking Avans

Vanuit de minor Kind, Kraam en Jeugd zocht Avans samenwerking met verschillende maatschappelijke instellingen om groepjes studenten aan het werk te zetten in een mooi onderzoeksproject. Dit was natuurlijk een prachtige match tussen twee vragen en zo was de samenwerking snel beklonken. Met als gevolg dat in het voorjaar van 2022 zes enthousiaste studenten aan de slag gingen bij het NCJ. Ze kregen zelf de keuze om in tweetallen één van de interventies te bestuderen en besloten zich te verdiepen in de GIZ, Stevig Ouderschap en MAZL. Om respondenten te werven zochten ze samenwerking met de JGZ-organisaties die deze interventie(s) in hun aanbod hebben opgenomen. Dat was, in de nadagen van corona en met de komst van de oorlog in Oekraïne, nog geen eenvoudige opgave maar uiteindelijk slaagden ze er allemaal in om tenminste enkele respondenten te bereiken.

Creatief eindproduct

De laatste uitdaging voor de studenten lag in het vinden van een creatieve manier om de mening en ervaring van ouders en jeugdigen in beeld te brengen. Voor de GIZ werd besloten om een stripverhaal te schrijven dat zichtbaar maakt hoe een GIZ-gesprek in de kraamzorg ervaren wordt. Voor MAZL werd de werkwijze in een tijdlijn geplaatst en per stap geïllustreerd met quotes van ouders en jeugdigen. Voor Stevig Ouderschap werden de mooiste citaten gerangschikt in een yin-yang-figuur om de zoektocht naar balans die het ouderschap impliceert te illustreren. Stuk voor stuk mooie producten die in de praktijk kunnen worden ingezet om ouders en jeugdigen te laten zien wat deze interventies inhouden en wat het betekent om eraan deel te nemen, maar ook om gemeenten een mooie illustratie te geven van de wijze waarop de door hen gesubsidieerde interventies door hun inwoners worden ervaren.

Jaarlijks herhalen

De samenwerking tussen Avans en NCJ is bij deze onderzoeksopdracht door beide partijen als heel positief ervaren. Ook de studenten kijken tevreden terug op hun project. Aanleiding dus om afspraken te maken voor de langere termijn en ook dit jaar weer een groepje studenten te verwelkomen bij het NCJ. Ook deze studenten zullen weer samenwerking zoeken met de uitvoerende JGZ-organisaties om respondenten te werven. De verwachting is dat we de komende jaren een inspirerende schat aan data gaan verzamelen over de ervaringen van ouders en jeugdigen met onze interventies die we op creatieve wijze over het voetlicht kunnen brengen om de praktijk te ondersteunen en de werkvloer te inspireren.

Meer weten?

Merian Bouwmeester

onderzoeker, adviseur

Lees meer over Merian Bouwmeester

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.