Nieuws 25 januari 2021

GIZ en veerkracht

GIZ staat voor Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften en helpt professionals samen met (aanstaande) ouders en jeugdigen te bepalen hoe het gaat en wat nodig is. Dit door middel van een gestructureerd en motiverend gesprek en uitnodigende (leeftijdsspecifieke) schema’s. Hoe zie je het begrip veerkracht terug in de GIZ? Marjanne Bontje vertelt over Veerkracht en de GIZ-methodiek

Allereerst kan je met de GIZ  samen met een kind, jongere of ouder in kaart brengen hoe het staat met de veerkracht. Als je veerkracht ziet als het vermogen om gedrag en emoties te reguleren en je flexibel aan te passen aan veranderende en stressvolle omstandigheden, wil je eerst weten hoe het gaat met iemand. Wat gaat er goed in het leven van het kind en het gezin? En waar liggen de vragen, zorgen, de pijn, de tegenslag? Daarbij kijk je naar de ontwikkeling van het kind, de opvoeding en de omgeving en gezinsomstandigheden waarin een kind opgroeit. Hoe is de balans tussen krachten en stressbeleving? Zijn er ingrijpende gebeurtenissen geweest en hoe gaat de jeugdige of ouder hiermee om? De GIZ schema’s helpen ouders en jongeren om te ontdekken waar hun bronnen van kracht en stress liggen en verbanden te zien.

GIZ als thermometer

Professionals zetten motiverende en oplossingsgerichte gespreksvaardigheden in om de basisbehoeften van ieder individu van autonomie, competentie en verbondenheid te versterken. Zo geef je veel regie aan jongeren en ouders door aan te laten geven welke onderwerpen voor hen belangrijk zijn. Of door hen zelf hun situatie te laten beoordelen op een schaal voor zelfredzaamheid en stressbeleving. Daarbij kijk je naar de vragen en zorgen die er leven, maar nadrukkelijk ook naar wat er goed gaat. Hierbij ga je samen met de cliënt op zoek naar de krachten van het kind en het gezin. Hoe is de balans tussen krachten en zorgen? Kan je het aan, voel je je er goed over of vind je het echt niet leuk meer of voel je je machteloos? De GIZ werkt met visuele leeftijdsspecifieke kaarten voor kinderen, jongeren en ouders. Hiermee maak je als het ware een foto van de sterke kanten en zorgen van het gezin.
Als professional versterk je de competentie van ouders en jeugdigen door de aanwezige vaardigheden en kennis te bekrachtigen en nieuwe kennis te delen en vaardigheden te leren. Door empathie en transparante communicatie bevorder je partnerschap. Ouders en kinderen worden op deze manier serieus genomen en optimisme wordt gestimuleerd.

Versterken van coping

Veerkrachtige mensen beschikken over coping strategieën om om te gaan met tegenslag. Leed kan niet altijd voorkomen worden, maar er zijn wel strategieën die ingezet kunnen worden om de pijn te verzachten. Een autonoom persoon, kan goed voor zichzelf zorgen, maar is ook in staat om hulp te vragen aan anderen. De GIZ kan helpen om zicht te krijgen op de situatie en gezamenlijk te kijken naar wat er nodig is.

Door Marjanne Bontje, mede-ontwikkelaar van de GIZ-methodiek en werkt onder andere als beleidsmedewerker Jeugd bij GGD Hollands-Midden.

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten over de GIZ voor jouw organisatie? Neem contact op met giz@ncj.nl of kijk op www.ncj.nl/giz

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.