GIZ-methodiek

Samen met ouders en jongeren bepalen hoe het gaat en wat nodig is.

De GIZ methodiek is een integrale, onderbouwde taxatiemethodiek waarmee professionals samen met ouders, kinderen, jongeren en andere professionals de sterke kanten, ontwikkel- en zorgbehoeften van een kind of gezin snel in kaart brengen. Dit door middel van een ingekaderd, gestructureerd en motiverend gesprek waarbij gebruik wordt gemaakt van overzichtelijke (leeftijdsspecifieke) schema’s: de voor de methodiek aangepaste CAF-driehoek (Common Assessment Framework) en de Gezonde Ontwikkeling Matrix (GOM).

Wat is de GIZ methodiek?

GIZ staat voor Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften. Door het gebruik van de GIZ methodiek schat de professional samen met ouders en jongeren de zorgbehoeften van de kinderen en het gezin in. Daarna bespreken ze welke ondersteuning het beste past bij de situatie. Niet te licht, te laat of te zwaar. 

Lees verder

Achtergrond en ontwikkeling

De continue ontwikkelingen rondom de zorg voor jeugd en gezin vragen om een nieuwe en flexibele werkwijze waarbij gezamenlijk de zorgbehoefte snel en nauwkeurig in kaart gebracht wordt. De GIZ methodiek biedt hier handvatten in.

 Lees verder

Implementatie en borging

Om de GIZ methodiek goed te kunnen toepassen en integreren in het werkproces van elke organisatie biedt het NCJ verschillende scholingen en activiteiten ter ondersteuning van een goede implementatie en borging. 

Lees verder


Kosten en baten

Aan het succesvol implementeren van de GIZ methodiek in de eigen organisatie zijn een aantal randvoorwaarden verbonden. Wanneer hieraan voldaan wordt, zullen de succesfactoren van de methodiek duidelijk zichtbaar worden. 

Lees verder

Contactpersoon

Bronwynn Sterkenburg

Telefoon: 06 - 53 97 52 68

E-mail: bsterkenburg@ncj.nl