GIZ-methodiek

Welkom op de subsite over de GIZ-methodiek. De GIZ-methodiek is een erkende gespreksmethodiek waarmee de professional samen met (aanstaande) ouders en jeugdigen en eventueel andere professionals de krachten, ontwikkel- en zorgbehoeften van een gezin snel en adequaat in kaart brengt. Zo kom je tijdig tot passende ondersteuning en wordt de eigen kracht versterkt. GIZ staat voor Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften.

Wat is GIZ?

 
De GIZ-methodiek is een erkende gespreksmethodiek waarmee de professional samen met (aanstaande) ouders en jeugdigen en eventueel andere professionals de krachten, ontwikkel- en zorgbehoeften van een gezin snel en adequaat in kaart brengt. Zo kom je tijdig tot passende ondersteuning en wordt de eigen kracht versterkt. GIZ staat voor Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften.

Lees verder

Implementatie


De GIZ wordt gebruikt in drie uitvoeringsvarianten en past binnen het werkproces van professionals uit het brede sociale jeugddomein, de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de geboortezorg.

Om de GIZ-methodiek goed te integreren in het werkproces van elke organisatie biedt het NCJ verschillende scholingen en activiteiten ter ondersteuning van een goede implementatie en borging. 

Lees verder

Kosten en Baten


Aan het succesvol implementeren van de GIZ-methodiek zijn een aantal randvoorwaarden verbonden. Wanneer hieraan voldaan wordt, levert GIZ veel op. 

Lees verder


Achtergrond

De continue ontwikkelingen rondom de zorg voor jeugd en gezin vragen om een nieuwe en flexibele werkwijze waarbij gezamenlijk de zorgbehoefte snel en nauwkeurig in kaart gebracht wordt. De GIZ-methodiek biedt hier handvatten in.

Lees verder

Contactpersoon
GIZ

Nic├┤lle Verstraeten

Telefoon: 06 - 53 97 56 39

E-mail: giz@ncj.nl