GIZ-methodiek

Welkom op de subsite over de GIZ-methodiek (Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften). De GIZ is een erkende methodiek waarmee je snel de sterke kanten en ontwikkel- en zorgbehoeften van een kind of gezin in kaart kan brengen. Samen met (aanstaande) ouders, jeugdigen en andere professionals. Zo kom je tijdig tot passende ondersteuning en wordt de eigen kracht versterkt.

Wat is GIZ?


De GIZ-methodiek wordt gebruikt in drie uitvoeringsvarianten en past binnen het werkproces van professionals uit het brede sociale jeugddomein.

Lees verder

Implementatie


Om de GIZ-methodiek goed te integreren in het werkproces van elke organisatie biedt het NCJ verschillende scholingen en activiteiten ter ondersteuning van een goede implementatie en borging. 

Lees verder

Kosten en Baten


Aan het succesvol implementeren van de GIZ-methodiek zijn een aantal randvoorwaarden verbonden. Wanneer hieraan voldaan wordt, levert GIZ veel op. 

Lees verder


Achtergrond

De continue ontwikkelingen rondom de zorg voor jeugd en gezin vragen om een nieuwe en flexibele werkwijze waarbij gezamenlijk de zorgbehoefte snel en nauwkeurig in kaart gebracht wordt. De GIZ-methodiek biedt hier handvatten in.

Lees verder

Contactpersoon
GIZ

Nic├┤lle Verstraeten

Telefoon: 06 - 53 97 56 39

E-mail: giz@ncj.nl