Nieuws 26 januari 2024

De GIZ-methodiek als handvat voor de Hervormingsagenda Jeugd

Zorgen dat kind en gezin, wanneer dit nodig is, zo snel mogelijk passende ondersteuning en zorg ontvangen: dat is de koers die de regering uitzet als belangrijkste boodschap in de Hervormingsagenda Jeugd. De geboden jeugdhulp zal daarom getoetst worden via het ‘BIG-5-model’. Concrete handvatten en gelegenheid voor optimale monitoring van de hervormingsagenda kunnen geboden worden door de interventie GIZ-methodiek. Op welke manier dat kan, lees je in dit pleidooi.

De decentralisatie Jeugdwet 2015 had als doel: een zorgzame participatiesamenleving en een financieel houdbaar stelsel voor de toekomst. Sinds die tijd hebben gemeenten en jeugdhulpaanbieders geïnvesteerd in lokale (wijk)teams, procesregie, gemeentelijk opdrachtgeverschap, aangescherpt inkoopbeleid en in professionalisering van de functie jeugdprofessional.

De problemen van 2015 zijn anno 2023 echter nog steeds actueel. Meer jongeren ontvangen jeugdhulp, ze hebben meer mentale problemen en hulpverleningstrajecten duren langer en er zijn wachtlijsten. Daarnaast zijn de totale kosten van de jeugdzorg blijven stijgen, kampt het veld met personeelstekorten en zijn de administratieve lasten toegenomen.

De Hervormingsagenda is een vijfjarenplan dat er onder meer voor moet zorgen dat de specialistische hulp voor de meest kwetsbare kinderen beter georganiseerd wordt, er expliciet keuzes worden gemaakt over de reikwijdte van de jeugdhulp en er betere afspraken worden gemaakt rondom kwaliteit, dataverzameling en monitoring.

De GIZ-methodiek: de concretisering van de Hervormingsagenda Jeugd

In de Hervormingsagenda is het van belang jongeren een toekomstperspectief te kunnen bieden. De geboden jeugdhulp zal daarom getoetst worden via het BIG-5-model. Uitgangspunt hierin is dat jongeren een stevige basis nodig hebben op vijf leefdomeinen: support, wonen, werk en school, welzijn en inkomen. Voor de concretisering en daarmee optimale monitoring hiervan kan de GIZ-methodiek worden ingezet.

De methodiek wordt inmiddels door 57 organisaties in het land toegepast en ruim 3.000 professionals zijn getraind in het toepassen ervan. Deze professionals zetten de methodiek op dagelijkse basis in tijdens (individuele en gezinsgerichte) gesprekken in de gehele jeugdketen: binnen jeugdgezondheidszorg, de jeugdhulp, het medisch domein en de geboortezorg.

De GIZ ondersteunt een brede, gezinssysteem gerichte blik en raakt alle domeinen van het BIG-5-model. Bovendien richt de methode zich op het ontwikkelen van een resultaatgericht plan, dat gebaseerd is op de krachten en zorgbehoeften van het kind.

Hervormingsagenda Jeugd en de GIZ-methodiek

Om de kracht van de inzet van de GIZ-methodiek verder te duiden, bekijken we dit per spoor dat is vormgegeven voor het vijfjarenplan in de Hervormingsagenda. Het pleidooi daarvoor vind je hier.

Meer weten?

Nynke Steenbergen

adviseur

Lees meer over Nynke Steenbergen

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.