Wat is GIZ?

De GIZ-methodiek helpt professionals samen met ouders en jeugdigen te bepalen hoe het gaat en wat nodig is. Dit door middel van een gestructureerd en motiverend gesprek en uitnodigende (leeftijdsspecifieke) schema's.

Doelgroep

De GIZ-methodiek past binnen het werkproces van alle professionals uit het brede sociale jeugddomein. Binnen de methodiek is ruimte voor focus op zowel preventieve of aanvullende zorg. Hierdoor kan je de GIZ-methodiek toepassen binnen de jeugdgezondheidszorg, maar ook binnen andere disciplines waar bijvoorbeeld al een hulpvraag bekend is. Ook professionals uit het onderwijs en de kinderpalliatieve zorg passen de methodiek toe.
Bekijk een overzicht van alle organisaties die werken met de GIZ-methodiek

Professionals gebruiken de GIZ-methodiek in gesprekken met:

  • ouders van kinderen van 0 tot 23 jaar;
  • kinderen vanaf 8 jaar;
  • jongeren en jongvolwassenen vanaf 12 jaar.

De methodiek is ook geschikt voor specifieke doelgroepen zoals laaggeletterden, migranten en kinderen met een beperking. 

Hoe werkt de GIZ-methodiek?

De GIZ-methodiek pas je toe in een gesprek. Samen met ouders of jeugdigen maak je een analyse van hun krachten en behoeften. Uit het gesprek komt een gezamenlijke inschatting van de ondersteuning die het beste past bij het gezin: bijvoorbeeld positieve bevestiging, aanvullende zorg of urgente ondersteuning. Deze inventarisatie vormt de basis voor een mogelijk ondersteuningsplan. 

De GIZ-methodiek wordt gebruikt in drie uitvoeringsvarianten. Een korte signaleringstaxatie, een uitgebreide taxatie en bij een taxatie in multidisciplinaire setting.

Door het gebruik van de GIZ-methodiek kunnen professionals:

  • ouders en jeugdigen actief laten deelnemen in het proces. Hiermee wordt eigen kracht gestimuleerd en een gelijkwaardig partnerschap opgebouwd;
  • transparant en gestructureerd een taxatie maken en delen met ouders en jeugdigen;
  • een gezamenlijk ondersteuningsplan maken waar de behoefte van het gezin centraal staat;
  • sterk en duidelijk samenwerken met zowel ouders en jeugdigen als collega's in multidisciplinair verband;
  • door middel van monitoring eenvoudig zicht krijgen op de ontwikkelingen van krachten en behoeften van een gezin.

Kernelementen

De kracht van de GIZ-methodiek is een combinatie van vijf kernelementen. Zij bepalen het 'wat' en het 'hoe' van de methodiek. 

De twee kernelementen die het ‘wat’ bepalen:

1. De Common Assesment Framework (CAF) driehoek: een raamwerk voor een helder gesprek. Het geeft richting voor gespreksthema's rondom de ontwikkeling, de opvoeding en de omgeving van het kind.

2. De Gezonde Ontwikkeling Matrix (GOM): de gezamenlijke analyse wordt systematisch weergegeven in de matrix. Hieruit volgen de aard, ernst en urgentie van de zorgbehoefte. 

Professionals kunnen gebruik maken van de algemene of leeftijdspecifieke schema's. Ook zijn speciale schema's met pictogrammen beschikbaar, om van taal geen drempel te maken. 

De drie kernelementen die het ‘hoe’ bepalen:

3. De professional heeft een vraag- en oplossingsgerichte basisattitude.
4. De professional gebruikt een transparante, handelingsgerichte methodiek.
5. De professional gebruikt motiverende- en oplossingsgerichte gespreksvaardigheden.

Lees verder over de achtergrond en ontwikkeling van de GIZ-methodiek

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon
GIZ

Nynke Steenbergen

Telefoon: 06 - 28 27 00 76

E-mail: giz@ncj.nl