Onderzoek

De wereld rondom de GIZ staat niet stil. Op dit moment lopen verschillende wetenschappelijk en praktijkgerichte onderzoeken, om het werken met de GIZ te optimaliseren.

Effectonderzoek: motivatie, gedrag en zorgbehoeften
Hoe effectief is de GIZ-methodiek bij ouders met kinderen tussen 0 en 12 jaar? Aan het onderzoek doen JGZ-organisaties mee die wel met de GIZ-methodiek werken (JGZ Zuid-Holland West en GGD Hollands Midden) en die er nog niet mee werken (GGD Hart voor Brabant). Om het effect te onderzoeken heeft de JGZ voor 2,5 jaar subsidie gekregen van ZonMw. Het onderzoek is 1 april 2016 van start gegaan.
Lees de projectomschrijving op de website van ZonMw

Kraamzorg op maat met de GIZ methodiek
Eind 2016 is een meerjarig programma gestart om de GIZ-methodiek te verbinden met de kraamzorg in Nederland. Naast de ontwikkeling van een speciale GIZ-variant voor de kraamzorg zal deze ook getest en onderzocht worden in de praktijk.
Lees meer over het onderzoek op de website van Zonmw

Één gezamenlijke taal in de zorg voor jeugd
In de regio Haaglanden wordt sinds 2014 gebruik gemaakt van de GIZ-methodiek. Vanuit de Academische werkplaats Samen voor de Jeugd onderzoekt TNO de ontwikkelbehoeften en belemmerende en bevorderende factoren van de methodiek. Wat is er nodig om met de GIZ een fundering te leggen voor gezamenlijke taal in de hele Haaglanden regio?
Lees meer over dit onderzoek in een factsheet

Digitale GIZ
Ook de GIZ-methodiek gaat met zijn tijd mee. In 2017 start een meerjarig project waarbij een digitale versie van de GIZ-methodiek ontwikkeld wordt. Deze digitale GIZ wordt vervolgens getoetst voor gebruik in de praktijk.
Meer over dit onderzoek kan je lezen in een factsheet

Deel dit met je netwerk