Onderzoek

De wereld rondom de GIZ staat niet stil. Op dit moment lopen verschillende wetenschappelijk en praktijkgerichte onderzoeken, om het werken met de GIZ te optimaliseren.

Onderbouwing GIZ

Wil je meer weten over de onderbouwing van de GIZ? Lees dan de beschrijving van de GIZ methodiek, die je kan vinden op de databank Effectieve Interventies NJi of de databank van het Centrum Gezond Leven.

Erkenning goed onderbouwd door de Commissie Erkenningen
De commissie vindt de GIZ-methodiek een bruikbare, toepasbare en zinvolle methodiek, en relevant voor JGZ- en jeugdzorgprofessionals om in hun ‘gereedschapskist’ te hebben. De GIZ-methodiek speelt in op relevante problematiek en een relevante doelgroep: de mismatch tussen zorgbehoefte en daadwerkelijke zorg is een groot probleem. De grote meerwaarde van de GIZ-methodiek is volgens de commissie de mogelijkheden die deze tool biedt om tot een professionele probleeminventarisatie te komen resp. het shared decision making. De commissie heeft de GIZ-methodiek erkend als theoretisch goed onderbouwd.
Lees de beschrijving van de GIZ-methodiek in de interventiebibliotheek

Effectonderzoek: motivatie, gedrag en zorgbehoeften
Hoe effectief is de GIZ-methodiek bij ouders met kinderen tussen 0 en 12 jaar? Aan het onderzoek doen JGZ-organisaties mee die wel met de GIZ-methodiek werken (JGZ Zuid-Holland West en GGD Hollands Midden) en die er nog niet mee werken (GGD Hart voor Brabant). Om het effect te onderzoeken heeft de JGZ voor 2,5 jaar subsidie gekregen van ZonMw. Het onderzoek is 1 april 2016 van start gegaan.
Lees de projectomschrijving op de website van ZonMw

Effectonderzoek
Het eerste wetenschappelijke artikel over de GIZ is verschenen. Het volledige (engelstalige) artikel is hier te downloaden. Er is tevens een nederlandse samenvatting beschikbaar.

Kraamzorg op maat met de GIZ methodiek
Van 2016-2020 heeft een meerjarig programma plaatsgevonden om de GIZ-methodiek te verbinden met de kraamzorg in Nederland. Naast de ontwikkeling van een speciale GIZ-variant voor de kraamzorg is deze ook getest en onderzocht in de praktijk.
Lees meer over het onderzoek en de resultaten op de website van Zonmw, in het infoblad van TNO en bekijk de eindrapportage van het onderzoek met de resultaten.

Één gezamenlijke taal in de zorg voor jeugd
In de regio Haaglanden wordt sinds 2014 gebruik gemaakt van de GIZ-methodiek. Vanuit de Academische werkplaats Samen voor de Jeugd heeft TNO de ontwikkelbehoeften en belemmerende en bevorderende factoren van de methodiek onderzocht. Wat is er nodig om met de GIZ een fundering te leggen voor gezamenlijke taal in de hele Haaglanden regio?
Lees meer over dit onderzoek in het TNO rapport

Digitale GIZ
Ook de GIZ-methodiek gaat met zijn tijd mee. In 2017 is een meerjarig project gestart waarbij een digitale versie van de GIZ-methodiek ontwikkeld wordt. Deze digitale GIZ wordt vervolgens getoetst voor gebruik in de praktijk.
Meer over dit onderzoek kan je lezen in deze factsheet en in de samenvatting van het onderzoek.

 

Deel dit met je netwerk