Kosten en baten

Lees hieronder wat het gebruik van de GIZ-methodiek oplevert en op welke ondersteuning van het NCJ je kunt rekenen. Er zijn daarnaast een aantal randvoorwaardelijke aspecten beschreven om de GIZ-methodiek goed te implementeren.

Dit levert GIZ op

Als je de GIZ-methodiek succesvol implementeert profiteren ouders, jeugdigen, professionals en organisaties hiervan:

 • De methodiek is voor iedereen werkbaar, begrijpelijk en zinvol.
 • Ouders, jeugdigen en professionals krijgen meer ruimte en worden gemotiveerd.
 • Kennis uit de wetenschap en praktijk voor een grondige analyse.
 • Werken aan gemeenschappelijke taal binnen en tussen organisaties.
 • De effecten zijn direct zichtbaar.
 • Monitor voor gezin, professionals, organisatie en gemeenten.
 • De GIZ-methodiek sluit goed aan bij signaleringsinstrumenten (zoals SDQ), bij specialistische taxatie-instrumenten (o.a. CBCL, CARE-NL), interventies/ benaderingswijze (1Gezin1Plan, Triple P, Signs of Safety) en richtlijnen jeugdgezondheid en jeugdhulp (o.a. Kindermishandeling en Samen beslissen over passende hulp)

Randvoorwaarden

Om de GIZ-methodiek goed te implementeren zijn onderstaande aspecten onmisbaar:

 • Draagvlak van de werkvloer tot aan het bestuur.
 • Benoemen van een GIZ-coördinator.
 • Verplichte GIZ-basistraining voor uitvoerende professionals.
 • Financiële investering voor de scholing, het materiaal en de beheerfunctie. Neem voor een offerte op maat contact op met giz@ncj.nl.
 • Tijdsinvestering: Managers en/of coördinatoren: intake- en intervisiegesprekken, intervisiebijeenkomst, borging, monitoring en coaching in de praktijk.
 • Tijdsinvestering GIZ-uitvoerders: volgen van de training, zelfstandig oefenen en (zelf)evaluatie.

Ondersteuning door het NCJ

Het NCJ sluit met GIZ uitvoerende organisaties een overeenkomst waarin de beheerfunctie wordt beschreven. Aangesloten organisaties hebben toegang tot producten en activiteiten van het NCJ om de GIZ-methodiek optimaal te implementeren:

 • Een besloten online omgeving met extra informatie en downloadbaar materiaal.
 • Een toolkit met producten en tips voor een stevige implementatie.
 • Actuele informatie over de methodiek.
 • Het NCJ inventariseert de behoefte rondom (door)ontwikkeling van de methodiek.
 • Bijeenkomsten voor GIZ-betrokkenen, zoals trainers en coördinatoren.
 • Het NCJ verkent kansen om JGZ-methodieken te versterken en verbinden.
 • Accreditatie van de GIZ-basistraining.
 • Ontwikkeling van hulpmiddelen voor registratie.
 • Het NCJ staat altijd klaar voor overleg en bij ondersteuning.

Laat je ook inspireren door de GIZ-methodiek!

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon
GIZ

Nic├┤lle Verstraeten

Telefoon: 06 - 53 97 56 39

E-mail: giz@ncj.nl