Kosten en baten

Aan het succesvol implementeren van de GIZ methodiek in de eigen organisatie zijn een aantal randvoorwaarden verbonden. Wanneer hieraan voldaan wordt zullen de succesfactoren van de methodiek duidelijk zichtbaar worden.

Randvoorwaarden

Om de GIZ methodiek goed te implementeren en te borgen worden verschillende investeringen van organisaties gevraagd:

 • Draagvlak van de werkvloer tot aan bestuur
 • Benoemen van een GIZ coördinator, verantwoordelijk voor de implementatie en borging van de GIZ methodiek
 • Verplichte basistraining GIZ methodiek voor de GIZ uitvoerders
 • Financiële investering: Scholing: kosten trainers, begeleiding en verzorging van een trainingslocatie. Materiaal: trainingsmaterialen en GIZ schema’s voor de uitvoering. Beheer: een jaarlijkse bijdrage aan het NCJ voor activiteiten rondom het beheer. Hoogte van het bedrag wordt bepaald door het aantal getrainde professionals.
 • Tijdsinvestering: Managers en/of coördinatoren: intake- en intervisiegesprekken, intervisiebijeenkomst, borging en coaching in de praktijk. GIZ uitvoerders: volgen van de training, zelfstandig oefenen en (zelf)evaluatie, eventueel in samenwerking met een GIZ coach
 • Bereidheid tot het monitoren van de GIZ methodiek processen en resultaten voor kwaliteitsborging. Hiervoor is een speciale GIZ Monitor ontwikkeld.

Het beheer van de GIZ methodiek

Het NCJ sluit met GIZ uitvoerende organisaties een overeenkomst waarin de beheerfunctie wordt beschreven. Aangesloten organisaties hebben toegang tot diverse producten en activiteiten van het NCJ om de GIZ-methodiek optimaal te implementeren en borgen:

 • Toegang tot een besloten gedeelte op de NCJ website met extra informatie en downloadbaar materiaal
 • Een toolkit gevuld met producten en tips voor een stevige implementatie en borging, zoals een overzicht van do's en don'ts bij implementatie
 • Beschikking over actuele informatie over de methodiek, zoals een factsheet, om ook met samenwerkingspartners het gesprek aan te gaan
 • Het NCJ evalueert en inventariseert de behoefte rondom (door)ontwikkeling van materiaal, trainingen en beheeractiviteiten
 • Een uitnodiging voor bijeenkomsten voor GIZ betrokkenen, zoals trainers en coördinatoren
 • Het NCJ is een verkenning gestart om verschillende methodieken elkaar te versterken en kansen voor verbinding te zoeken
 • Accreditatie over verschillende GIZ-trainingen
 • Actualisatie en doorontwikkeling van materialen bij de GIZ-methodiek
 • Betrokkenheid bij de inventarisatie naar en ontwikkeling van hulpmiddelen voor registratie van de GIZ methodiek
 • Het NCJ staat altijd klaar voor overleg en bij ondersteuning in het traject van implementatie en borging.

Succesfactoren

Wanneer de GIZ methodiek met succes geïmplementeerd wordt, profiteren ouders, kinderen, jongeren, professionals en de organisatie hiervan:

 • De methodiek is voor iedereen werkbaar, begrijpelijk en zinvol
 • Ouders, jongeren en professionals krijgen meer ruimte en worden gemotiveerd
 • Tevreden ouders en jongeren: voelen zich begrepen, gehoord en bekrachtigd
 • Grondige analyse van het kind, de opvoeding en de omgeving op basis van wetenschappelijke en praktijkexpertise
 • Er is sprake van een gemeenschappelijke taal binnen en tussen de organisaties
 • De methodiek is bruikbaar in meerdere fasen/contexten van het primair proces
 • De GIZ methodiek sluit goed aan bij signaleringsinstrumenten (zoals SDQ), bij specialistische taxatie-instrumenten (o.a. CBCL, CARE-NL), interventies/ benaderingswijze (1Gezin1Plan, Triple P, Signs of Safety) en richtlijnen jeugdgezondheid en jeugdhulp (o.a. Kindermishandeling en Samen beslissen over passende hulp)
 • Gezamenlijke inschatting zorgbehoeften en samen beslissen over passende hulp
 • Houvast voor professionals om beslissingen te nemen
 • De GIZ is een praktische tool om de jeugdhulp richtlijn Samen beslissen over passende hulp uit te voeren
 • Digitale registratie is eenvoudig
 • De uitkomsten zijn direct zichtbaar
 • Monitor voor gezin, professional, organisatie en gemeenten

 

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Bronwynn Sterkenburg

Telefoon: 06 - 53 97 52 68

E-mail: bsterkenburg@ncj.nl

Contactpersoon

Natascha Hensen

Telefoon: 06 - 53 97 56 39

E-mail: nhensen@ncj.nl