Implementatie

Om de GIZ-methodiek goed te integreren in het werkproces van elke organisatie biedt het NCJ verschillende scholingen en activiteiten ter ondersteuning van een goede implementatie en borging.

Scholing

Alle professionals uit het brede sociale jeugddomein met minimaal een HBO-achtergrond kunnen de GIZ-basistraining volgen. Deze training is vereist om met de methodiek aan de slag te gaan. In deze training staan specifieke GIZ-competenties centraal. Daarnaast is er aandacht voor het integreren van de methodiek in de bestaande werkprocessen. Van deelnemende professionals wordt een basisattitude verwacht:

  • kennis van ontwikkelings- en opvoedtaken per ontwikkelingsfase;
  • ervaring met vraag-, oplossings-, dialoog- en handelingsgericht werken 

Een GIZ-basistraining bestaat uit twee dagdelen van 3 uur. Tussen beide dagdelen zit een oefenperiode van vier tot zes weken. De gemiddelde tijdsinvestering voor het voltooien van de training is tien uur. De kosten van een basistraining zijn 350 euro per deelnemer, inclusief een basisset materiaal, certificering en accreditatie. 

Er zijn GIZ-Basistrainingen voor:

GIZ-trainers

Alle trainingen worden gegeven door gecertificeerde GIZ-trainers. Zij hebben veel ervaring met de GIZ-methodiek en werkvelden waarin de GIZ gebruikt kan worden. Een GIZ-trainer heeft een tweedaagse opleiding doorlopen, gevolgd door een training on the job onder begeleiding van een senior GIZ-trainer.  

Kijk hier voor de mogelijkheden voor het volgen van de train de trainer opleiding.

Verdiepende trainingsmogelijkheden

Naast de basistraining kunnen professionals een extra traject doorlopen. Op dit moment verkent het NCJ de mogelijkheden van twee trajecten: de GIZ-Coaching en een GIZ-verdiepingstraining.

GIZ-coaching

In twee extra dagdelen worden GIZ geschoolde professionals opgeleid tot GIZ-coaches. Een GIZ coach begeleidt collega's in hun eigen gebruik van de GIZ-methodiek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van video-opnames. Intervisie en de speciale GIZ-competentiematrices zijn vast onderdeel van de GIZ coaching.

GIZ-verdiepingstraining

Professionals kunnen behoefte hebben aan opfrissing. De GIZ-verdiepingstraining gaat door waar de basistraining is opgehouden. In de training is aandacht voor belangrijke GIZ-competenties en bouwen professionals samen aan handige tips en tricks in het gebruik. Een pilot van de verdiepingstraining is uitgevoerd bij de GGD Hollands Midden.

Ondersteuning van implementatie

Om de GIZ-methodiek echt onderdeel te maken van het eigen werkproces is meer nodig dan een training. Hiervoor is maatwerk nodig. Samen met een organisatie en haar professionals kijkt het NCJ naar de mogelijkheden en prioriteiten rondom implementatie. Voor GIZ-organisaties is een toolbox beschikbaar gevuld met onder andere inspiratiedocumenten en een GIZ-monitor. 

GIZ-coördinator

In elke GIZ-organisatie is een GIZ-coördinator aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de implementatie en borging van de methodiek binnen de organisatie. Het NCJ houdt contact met alle coördinatoren en ondersteunt hen. GIZ-coördinatoren kunnen elkaar ontmoeten en van elkaar leren tijdens periodieke intervisiedagen.

Lees verder over de kosten en baten van de GIZ-methodiek.

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon
GIZ

Nic├┤lle Verstraeten

Telefoon: 06 - 53 97 56 39

E-mail: giz@ncj.nl